Samråd om strategiska investeringar

EU-kommissionens samråd om EU-fonder för strategisk infrastruktur stänger den 8 mars.

Den 2 maj i år kommer EU-kommissionen presentera förslag för EU:s långtidsbudget för nästa programperiod. I januari 2018 har EU-kommissionen utlyst samråd inom ett flertal politikområden varav ett samråd för att samla in åsikter kring de framtida EU-fonderna för strategisk infrastruktur. EU-kommissionen välkomnar åsikter på samrådet från berörda aktörer senast den 8 mars. 

SAMRÅD

Du hittar enkäten här:

Samråd om EU-fonder på området för strategisk infrastruktur

Läs North Swedens svar på samrådet här:

North Sweden:s svar på samrådet om strategiska investeringar

Hör av dig vid frågor om samrådet till Mona Mansour, Senior Adviser på North Sweden.

/Mona Mansour

 

07 Mar 2018 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information