Snabbare utbyggnad av 5G

Den 14 november röstade Europaparlamentet för ett förslag som ska skynda på utvecklingen av Europas 5G-nät. 5G är nästa generation telekommunikationssystem som kopplar trådbunden och trådlös kommunikation och ger extremt hög bandbredd till användare och anslutna objekt som mobiltelefoni och datorer men även hushållsapparater, sensorer och bilar.

5G är den femte generationens telekommunikationssystem som kommer att användas genom en ”moln-baserad” trådbunden och trådlös kommunikationsinfrastruktur för att leverera en extra snabb internettillgång för bland annat mobiltelefoner.

Förbättrad anslutning kommer att stödja högre volymer av mobil videotrafik, skapa bättre nätverkstäckning i täta folkmassor och glesbygdsområden, förbättra användningen av tidskritiska applikationer som tillhör exempelvis bilar eller fjärroperationssystem, bättre anslutning för smarta apparater och enheter och många andra utvecklingar.

EU satsar på 5G

Europaparlamentet röstade den 14 november ja till ett telekompaket som bland annat innebär att utbyggnaden av 5G-nät ska trappas upp. EU:s medlemsländer måste senast år 2020 tillhandahålla en lämplig fördelning av 5G-telefoni. Målet med förslaget är att ett 5G-nät då ska finnas i åtminstone en stor stad per EU-land.

Läs mer

/Michaela Wikdahl

21 Nov 2018 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information