CEF Telecom presenterar utvalda projekt från utlysningar 2018

Nu har projekten från Fonden för ett sammanlänkat Europa – Telecoms utlysning 2018 valts ut. 83 projekt inom cybersäkerhet, eHälsa, eUpphandling, tvistlösning online, eJuridik och öppna förvaltningsuppgifter har valts ut för att få medfinansiering av EU. Finansieringen från Fonden för ett sammanlänkat Europa - Telecom, eller ”Connecting Europe Facility” (CEF) Telecom, uppgår till 41 miljoner euro. Alla utvalda projekt kommer från EU:s medlemsländer och Schweiz, av dessa finns bland annat projekt inom cybersäkerhet från 4 svenska aktörer, exempelvis Helsinborgshamn AB – med projektet ”Port of Helsingborg - Network and Information Security”.

Projekt prioriterade under CEF Telecom

CEF Telecom finansiering ska stötta projekt av gemensamt intresse som bidrar till EU:s försvar mot cyberhot, förbättrar anslutning samt byggandet av gränsöverskridande digitala infrastrukturer mellan EU:s medlemsländer, inom områden som eHälsa, eJuridik eller eUpphandling. Finansiering ges även till projekt som förbättrar vardagen för medborgare, företag och offentliga organisationer - som genom detta bidrar till utvecklingen av en digital inre marknad.

Projekt utvalda från CEF Telecoms utlysningar 3-5, 2018.

  • Cybersäkerhet – 11.4 miljoner euro avsätts till 33 projekt som utvecklar färdigheterna hos olika cybersäkerhetsintressanter i 17 olika länder
  • eHälsa – 4,7 miljoner euro ges till 23 projekt, för att förbättra vårdtillgång och tjänster genom att använda ICT-Verktyg (Information and communications technology).
  • eUpphandling – 6 utvalda projekt, som tillsammans får ca 2,2 miljoner i finansiering, ska stödja tjänster som gör det möjligt för EU-företag att svara på offentlig upphandling från upphandlande enheter i en annan medlemsstat.
  • Europeisk e-juridik portal – 8 förslag, som får finansiering för mer än 1,7 miljoner euro ska bidra till att medborgare och företag snabbt kan få användning av de praktiska fördelarna av eJuridiska verktyg
  • Tvistlösning online – två förslag som ska utveckla sätt att lösa tvister mellan konsumenter och säljare som uppstår i online-shopping sammanhang, har valts ut för att få ca 300 000 euro i medfinansiering från CEF.
  • Öppna förvaltningsuppgifter – 20,7 miljoner kommer att investeras i 11 förslag från 16 olika medlemsländer för att skapa bättre tjänster för medborgare och offentlig förvaltning, genom återanvändning av data från offentlig sektor, skapandet av dataset som kan användas i flera länder samt högre kapacitet för högpresterande databehandling.

 

Svenska projekt

De utvalda projekten under Cybersäkerhet inkluderar bland annat 4 svenska företag;

- Swedgas –  för projektet “Cyber security increased awareness and improved business resilience”.

- Mälarnenergi i Elnät AB – för projektet ”Multifaceted cybersecurity improvement of Mälarenergi Elnät AB’s system for supervisory control and data acquisition”.

- Helsingborgshamn AB – för projektet ” Port of Helsingborg - Network and Information Security”.

- Karlskoga Elnät AB – för projektet ” Replacement of electricity meter infrastructure”.

Vid frågor rörande CEF – Telecom hör av dig till Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs (Transport, Raw Materials, Internal Market) på North Sweden. mona.mansour@northsweden.eu

Läs hela listan med projekt utvalda för medfinansiering.
Läs mer om CEF Telecom, prioriteringar och de utvalda projekten.

/Clara Lundén

07 Maj 2019 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information