EU efterfrågar feedback om implementering av godstransporter längs Europas järnvägskorridorer

Godstransporter via järnväg kan spela en stor roll i försöken att minska stockning i trafik och utsläpp av växthusgaser i EU. Men för att detta ska kunna ske så måste sektorn bättre konkurrera med andra former av godstransport, framför allt den via vägar. Sedan 2010 har EU jobbat med att skapa godskorridorer runt om i Europa som ska förbättra järnvägarna för godstransport så att dessa blir snabbare, säkrare, mer effektiva och mer miljövänliga. EU-kommissionen ska nu utvärdera korridorerna och bedöma hur vida kvalitén på godstransporter via järnväg blivit bättre. 

Att öka godstransporter via järnväg är en essentiell del av EU:s långtidspolicy för att göra transport mer klimatmässigt hållbart genom att minska utsläppen av växthusgaser och minska koldioxidutsläppen i sektorn. Trots att en utveckling av godstransporter via järnväg har hög potential att förbättra godstransportssektorns hållbarhet, hålls utvecklingen tillbaka av den låga konkurrensen på området, jämfört med andra transportsätt, framförallt godstransporter på vägar. Att förbättra godstransport på järnväg genom att göra dem snabbare, punktligare och mer pålitliga är avgörande för företag ska vilja ge sig in i sektorn och därmed bidra till ökad konkurrenskraft.

I detta syfte har EU-kommissionen lanserat regleringar för att implementera godstransporter längs med Europas järnvägskorridorer, så kallade godskorridorer. Sedan 2015 har nio godskorridorer färdigställts varav en går mellan Skandinavien och Medelhavet, i Sverige upp till Stockholm, så kallad ScanMed RFC. Två godskorridorer till kommer stå klara 2019 respektive 2020. Enligt en rapport som kommissionen gjorde angående implementeringen av regleringarna, så hade inte fulla potentialen av godskorridorerna än använts, och att trots att det fanns bevis för att godskorridorerna har bidragit till högre samarbete över nationsgränser, så hade vissa delar av resultatet av regleringarna visat blandade eller låga resultat dittills. Läs mer om godskorridorerna och rapporten om dess implementering.

För framtida utveckling av godskorridorerna sjösätter därför EU en utvärdering och efterfrågar såväl allmänheten som experter om feedback på de upptäckta problem som lyfts i rapporten om regleringarna som skulle bidra till implementering av godstransporter längs med Europas järnvägskorridorer. Läs mer om färdplanen för godskorridorer och hur du kan lämna feedback

Perioden för att lämna feedback är 28 februari till 28 mars.

/Clara Lundén

11 Mar 2019 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information