EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse för finansiering av högpresterande infrastrukturer inom CEF:en

EU-kommissionen stödjer den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och Rådet för CEF, Connecting Europe Facility, om högpresterande infrastrukturer som en del av EU:s nya långtidsbudget 2021–2027. Programmet ska stötta att EU blir mer klimatneutralt och stötta utvecklingen av infrastrukturer som präglas av miljövänlig mobilitet. Kommissionen har tidigare föreslagit att CEF under långtidsbudgeten 2021–2027 ska ha en budget på 43,2 miljarder euro. 

Högpresterande infrastrukturer inom CEF-Transport 2021–2027 

Ett nytt program om högpresterande infrastrukturer ska göra att EU rör sig mot ett klimatneutralt samhälle, efter förslagen i EU:s långsiktiga strategi ”En ren jord åt alla”. Programmet ska stötta utvecklingen av infrastrukturer som innebär säker, ren och uppkopplad mobilitet. Det ska även ge prioritet till klimatvänliga moduler, så som järnväg och utvecklingen av laddningsstationer för fordon som använder sig av alternativa bränslen. 

Genom att göra energisystem bättre sammankopplade, smartare och säkrare ska CEF hjälpa till att färdigställa Energiunionen, och stödja övergången till ren energi. Detta ska hjälpa EU att hålla sig i framkant när det gäller omställningen till ren energi, i linje med Junckerkommissionens politiska prioritet att EU ska bli världsledande inom förnybar energi. Kommissionären för transport, Violeta Bulc menar att nya ”Connecting Europe Facility” är själva hjärtat i europeisk transportpolitik, och förutom att hjälpa Europas transportsektor till nollutsläpp och att bli digitaliserat, kommer det nya programmet göra att EU kan färdigställa sitt transeuropeiska transportnätverk.

Infrastruktur inom CEF- Telecom 2021–2027

Förslaget innefattar också CEF:s digitala program, som kommer att finansiera strategisk digital anslutningsinfrastruktur. Detta kommer att inkludera 5G-korridorer för sammankopplad och automatiserad mobilitet, stomnätverk som sammankopplar högpresterande datorer med deras användare, gigabit-anslutning för viktiga socioekonomiska institutioner (till exempel skolor, sjukhus, transporthubbar, stora offentliga tjänsteleverantörer och digitalt intensiva företag) samt se till att Europas samhällen är redo för 5G. Allt detta ska bidra till större möjligheter inom den digitala inre marknaden. 

Nästa steg

Den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och CEF måste nu godkännas både av EU-parlamentet och Ministerrådet. Eftersom att överenskommelsen är en del av EU:s kommande långtidsbudget, måste även denna senare godkännas av EU:s legislativa organ innan förslaget officiellt är godtaget. 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om högpresterande infrastrukturer i nya långtidsbudgeten.

/Clara Lundén  

 

 

EU-kommissionen stödjer den preliminära överenskommelsen mellan EU-parlamentet och Rådet för CEF, Connecting Europe Facility, om högpresterande infrastrukturer som en del av EU:s nya långtidsbudget 2021–2027. Programmet ska stötta att EU blir mer klimatneutralt och stötta utvecklingen av infrastrukturer som präglas av miljövänlig mobilitet. Kommissionen har tidigare föreslagit att CEF under långtidsbudgeten 2021–2027 ska ha en budget på 43,2 miljarder euro.

15 Mar 2019 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information