Genom DiscoverEU får 398 svenska ungdomar åka tåg gratis i sommar

EU-programmet DiscoverEU erbjuder europeiska ungdomar att resa och upptäcka andra europeiska länder. I sommar kommer 20 000 europeiska 18-åringar, varav 398 svenska, ha möjlighet att besöka 4 europeiska länder utan kostnad. På detta sätt vill EU främja den europeiska identiteten, öppna upp ungas ögon för EU:s kulturarv samt främja socialt utbyte mellan europeiska ungdomar.

DiscoverEU

DiscoverEU syftar till att skapa reseupplevelses för unga europeiska medborgare. Programmet, som riktar sig mot 18-åringar, ska ge ungdomar möjlighet att lära sig om europeiskt kulturarv och mångfald samt umgås med ungdomar från andra EU-länder och utforska sin europeiska identitet.

Initiativet lanserades i juni 2018, efter ett förslag från Europaparlamentet, och sammanlagt beräknas 50 000 europeiska 18-åringar att ha möjlighet att under 2018 och 2019 resa runt i Europa tack vare gratis tågluffbiljetter.

Tredje omgången av DiscoverEU

Denna omgång av DiscoverEU blir den tredje, och till denna gången sökte närmare 95 000 unga européer om tågluffbiljetterna. 20 000 personer valdes ut, som kommer ha möjlighet att använda sina biljetter mellan första augusti 2019 och 31 januari 2020 i upp till 30 dagar. Utöver själva biljetterna får deltagarna även gratis teknisk support och vägledning inom ämnen som hållbar resa samt vad det innebär att vara ambassadör för DiscoverEU.

Deltagarna kommer även att bli inbjudna att rapportera om sina erfarenheter via sociala media eller genom att ge en presentation om sin resa på sin skola eller i sitt lokalsamhälle. Sociala media kommer även att användas för att låta deltagarna komma i kontakt med varandra, samt dela tips och erfarenheter. Alla deltagare kommer även att ha möjlighet att delta i DiscoverEU-möten som ska äga rum på olika platser i Europa, med specifika teman så som hållbarhet eller kulturarv.

Nästa ansökningsomgång

Innan slutet på året kommer EU-kommissionen lansera nästa ansökningsomgång för DiscoverEU, där ytterligare 20 000 tågluffbiljetter kommer att delas ut.

Läs mer om DiscoverEU på vår hemsida

Läs mer om tredje omgången av DiscoverEU

/Clara Lundén

14 Jun 2019 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information