EU inför gratis tågbiljetter för 18-åringar sommaren 2018

För alla 18-åriga EU-medborgare kommer det i framtiden finnas möjlighet att upptäcka Europa under någon av sommarmånaderna genom att erhålla gratis tågbiljetter. Förslaget om att alla 18-åringar - oavsett ekonomisk bakgrund - ska ha möjlighet att resa, och därmed upptäcka Europas mångfald, kom första gången vid Europeiska ungdomseventet som arrangerades av Europaparlamentet. I och med EU-kommissionens förslag om den nya långtidsbudgeten, post 2021-2027, kan det bli verklighet och redan i ett första skede denna sommar kommer 15 000 18-åringar att ha möjlighet att genomföra en gratis tågluff genom 4 olika EU-länder.

Motivet till initiativet är att ”upptäcka Europa”

I ett första skede kommer 15 000 18-åringar ha möjlighet att få gratis tågbiljetter för att resa mellan månaderna juli och september. För att erhålla en tågbiljett måste man ansöka på nätet mellan den 12 och 26 juni. Så småningom är tanken att mellan 20 000 till 30 000 18-åringar ska erhålla tågbiljetter och en andra ansökningsomgång kommer att öppna senare i år. Enligt Europaparlamentets ledamöter gör initiativet ”upptäck Europa” det möjligt för unga EU-medborgare att uppleva Europas mångfald, att fördjupa sin kunskap om andra nationaliteter och lära sig mer om Europa. I det långa loppet är förhoppningen från EU:s sida att initiativet ska uppmuntra unga EU-medborgare att resa inom EU och träffa människor från andra länder vilket i sin tur kan stärka en europeisk identitet samt gemensamma värden – exempelvis öppenhet, frihet, fred och samarbete – vilka unionen bygger på.

Enbart EU-medborgare som innehar åldern 18 år den 1 juli 2018 kan ansöka om tågbiljetter i den första ansökningsomgången. Deltagare kan resa under minst en dag och maximalt 30 dagar i upp till fyra EU-länder. Resorna sker huvudsakligen med tåg men i begränsade fall kan andra transportsätt vara aktuella, exempelvis för funktionshindrade eller individer som kommer från avlägsna platser där tågförbindelser saknas. Brittiska 18-åringar kommer ha möjlighet att delta i år men deras fortsatta deltagande kommer att bero på utfallet av förhandlingarna kring Storbritanniens utträde ur EU, Brexit.

Varför inte gratis interrail-pass?

”Upptäck Europa” var en del av Europaparlamentets ledamöters förslag till EU-kommissionen och dess budgetförslag post 2020. Tanken var från början att man skulle erbjuda alla 18-åriga EU-medborgare ett gratis interrailkort, vilket är ett månadslångt kort som gör det möjligt för unga människor att fritt resa genom Europas järnvägsnät. Detta förslag ansågs dock för dyrt av EU:s lagstiftande institutioner, eftersom man där uppskattade att detta initiativ skulle kosta EU 1,6 miljarder euro. Därmed ändrades förslaget vilket numera innebar att 18-åringar kommer att erhålla tågbiljetter och möjlighet att resa i högst fyra valfria EU-länder.

Hur gör man för att ansöka om gratis tågbiljetter?

Den som ansöker måste skriva upp vilka länder hen kommer att besöka. För att erhålla biljetterna måste man delta i en kunskapsbaserad tävling på nätet där fokus ligger på den europeiska identiteten, kultur, geografi och historia. En jury bestående av tjänstemän från EU-kommissionen kommer sedan att välja ut de deltagare som de anser svarat bäst på frågorna. Enligt EU-kommissionen går svaren på dessa frågor att hitta genom att googla, vilket innebär att alla 18-åringar som vill bör kunna ansöka. Antalet tågbiljetter som kommer att delas ut per land baseras på varje lands population. EU-kommissionen uppmuntrar till att resorna borde vara sammankopplade till platser som har särskilda värden i termer av det Europeiska kulturell arvet, europeiska sevärdheter, platser med en social eller historisk förankring till kultur och europeiska värderingar.

Källa: Euractiv.com och Europaparlamentet.

En särskild sida på den Europeiska ungdomsportalen och en Facebook-sida med detaljerad information om initiativet kommer att finnas på nätet i mitten av maj.

Läs mer om hur Europaparlamentariker debatterade kring initiativet om gratis interrailkort 2016 här.

/Julia Hanson

08 Maj 2018 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information