Nya kommissionärskandidater presenterade

Tillträdande ordförande för EU-kommissionen och den första kvinnan att väljas till posten, Ursula von der Leyen, har nyligen presenterat sina kommissionärskandidater och nya riktlinjer för EU-kommissionen. I sitt tal till Europaparlamentet låg fokus på klimatet, digitalisering, social rättvisa, jämställdhet och migration och hon lovade bland annat att inom 100 dagar presentera en ”grön överenskommelse” för Europa. Nominerad från Sverige är tidigare arbetsmarknadsminister Ylva Johansson som föreslås få ansvar över portföljen för migrations- och inrikes frågor. Europaparlamentets utfrågning av kommissionärskandidaterna äger rum mellan 30 september-8 oktober. Utfrågningen av Ylva Johansson infaller den 1 oktober 14.30.

Den nya EU-kommissionen och dess riktlinjer 

I samband med att den nya kommissionsordföranden Ursula von der Leyen tillträdde presenterade hon sina politiska riktlinjer för de kommande fem åren 2019–2024. Där står sammanfattat sex huvudprioriteringar vilka ska genomsyra EU-kommissionens framtida arbete. EU-kommissionen kommer ha tre verkställande vice ordförande som utöver rollen som kommissionärer också kommer ansvara för varsitt huvudämne. 

Nederländska verkställande vice ordförande Frans Timmermans föreslås leda arbetet med “Europas gröna överenskommelse”, som bland annat inkluderar den tidigare presenterade strategin om ett klimatneutralt Europa 2050. Han kommer även ansvara för portföljen för klimatfrågor. Verkställande vice ordförande Margrethe Vestager från Danmark blir konkurrenskommissionär och ska arbeta med “ett Europa rustat för den digitala tidsåldern”. Verkställande vice ordförande Valdis Dombrovskis från Lettland, föreslagen som kommissionär föfinansiella tjänster, ska koordinera arbetet för det som ska kallas “en ekonomi för människor”.  

Sveriges nästa EU-kommissionär 

Som kommissionär för inrikes frågor kommer Ylva Johansson exempelvis ansvara över migrationsfrågor. Hon kommer stödjas av generaldirektoratet för medborgarskap, migration och inrikes frågor. Därmed leder hon också EU:s gräns- och kustbevakningsbyrå FRONTEX. 

Vad händer nu? 

Härnäst väntar Europaparlamentets utfrågning av de nominerade kommissionärskandidaterna. Varje kandidat bjuds in till en tre timmar lång utfrågning av det utskott som hanterar kandidatens föreslagna ansvarsområden. Efteråt sammanställs en utvärdering av kommissionärernas kompetens. En negativ utvärdering leder ibland till att kommissionärer drar tillbaka sin kandidatur. När utfrågningarna avklarats måste parlamentet godkänna kommissionärskollegiet innan det kan tillträda. Utfrågningarna kommer webbsändas på Europaparlamentets hemsida i slutet av september och början av oktober. Den nya kommissionen planerar att tillträda den 1 november.

Här är en fullständig lista över den nya kommissionen. 

Läs de politiska riktlinjerna för EU-kommissionen 2019–2024 som Ursula Von der Leyen presenterat här.  

Följ utfrågningarna av kommissionärskandidaterna här.

Läs North Swedens tidigare nyhet om valprocessen kring EU:s topptjänster här.  

/Isak Sidestam 

17 Sep 2019 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information