Nya regler för ansluten mobilitet på EU:s vägar

EU-kommissionen antog den 13 mars nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS) på Europas vägar. C-ITS ska tillåta de olika aktörerna och instanserna på vägar att kommunicera med varandra om bland annat farliga situationer eller trafikstockning. Detta är ett steg på vägen mot EU:s långsiktiga mål med noll dödsfall eller allvarliga skador 2050.

Den 13 mars antog EU-kommissionen nya regler för att trappa upp utbyggnaden av samverkande intelligenta transportsystem (C-ITS). Detta innebär ny teknologi som kommer att låta fordon ”prata” med varandra, väginfrastrukturen och med förare ute på vägarna. Kommunikationen kommer exempelvis kunna röra farliga situationer, vägarbeten, timingen på trafikljus, eller information som gör vägtransport säkrare, renare och mer effektivt. De nya reglerna följer ”proposals on clean mobility” och är ytterligare ett steg i moderniseringen av Europeiska mobilitetssektorn och i att förbereda denna för klimatneutralitet samt att röra sig mot EU:s långsiktiga mål att röra sig nära noll dödsfall eller allvarliga skador orsakade av olyckor i vägtransportsektorn till 2050.

De nya reglernas fördelar

De nya reglerna är ett viktigt steg i utvecklandet av kommunikation mellan fordon. Från och med i år kommer fordon, trafikskyltar och motorvägar utrustas med teknologin att skicka standardiserade meddelanden till alla som rör sig i trafiken runt dem. Reglerna fastslår även legala minimumkrav för interoperabiliteten mellan de olika samverkande intelligenta systemen som kommer att användas. Detta ska göra att alla utrustade instanser (fordon, trafikskyltar etc.) ska kunna utväxla meddelanden med varandra på ett säkert sätt i ett öppet nätverk. Reglerna ska se till att alla samverkande intelligenta transportsystem kan kommunicera med varandra, nu och i framtiden. Dock är inte reglerna obligatoriska vilket betyder att valet om att anamma teknologin fortfarande ligger hos förare, fordonstillverkare och vägoperatörer.

Det samverkande elementet – möjligt tack vare anslutning mellan fordon och mellan fordon och transportsektorns infrastruktur – förväntas att signifikant öka säkerheten på vägar, effektivitet i trafiken (undvika trafikstockning) samt att ge en bekvämlighet till förare, genom att hjälpa föraren att fatta välinformerade beslut och anpassa sig till trafiksituationen.

Tillgänglighet och kostnader för konsumenterna

C-ITS finns på marknaden och i trafiken redan idag, men i liten skala. Kommissionen framhåller dock att den teknologi som finns är säker och pålitlig. Under 2019 förväntas fordonstillverkare i EU att börja utrusta deras fordon – samt att vägoperatörer börjar utrusta sina vägar – med C-ITS-teknologi. Normalt kommer denna teknologi att integreras direkt i fordonet. Total kostnad uppskattas vara ca 300 euro, men detta pris förväntas att falla ju fler fordon som utrustas med teknologin.

Säkerhet vid datadelning

För att samverkande intelligenta transportsystem ska fungera på ett effektivt sätt, behöver förare och aktörer på vägarna vara uppmärksamma på varandras rörelser hela tiden. Därför kommer C-ITS att konstant skicka information till närliggande fordon (upp till en kilometer bort). För att begränsa mängden personlig data som skickas, är all data begränsad till endast det nödvändiga och inkluderar inte förarens identitet, eller vilket fordon det handlar om. Istället används en pseudonym, så att en aktör inte kan identifiera en annan. På detta vis ska de nya reglerna även göra att C-ITS-kommunikation har hög cybersäkerhet. Förare ska informeras om hur deras data processas och C-ITS ska kunna stängas av när som helst.

Läs mer om de nya reglerna för C-ITS.
EU-kommissionens ”Frågor och svar” angående C-ITS.

/Clara Lundén

19 Mar 2019 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information