Nya regler kring märkning av däck utarbetas av EU, ska minska miljöfarligt utsläpp

EU uppdaterar reglerna kring märkning av däck för att bland annat tydliggöra riktlinjer och minska miljöfarliga utsläpp. De nya reglerna innefattar numera även däck till bussar och lastbilar (C3-däck) och syftar till att dels synliggöra, dels informera kunder om säkerhet, drivmedelseffektivitet och tydliggöra riktlinjer kopplade till väggrepp på snö- och is.

Minska växthusgasutsläpp och buller med hjälp av reglerna om bättre däckinformation

Då det nuvarande europeiska däckmätningssystemet inte fullt levt upp till miljömålet (som del av Parisavtalet) om att minska växthusgasutsläpp inom transportsektorn då det finns brister inom märkning och efterlevnad behövs en revidering av reglerna, enligt Ministerrådets presshemsida.

Den 4 mars antog EU-medlemsländernas stats- och regeringschefer, det vill säga Europeiska rådet, sin förhandlingsposition om förslaget till de nya reglerna. De syftar till att förstärka märkningen av däck i syfte att minska växthusgasutsläpp och buller inom transportsektorn samt att öka trafiksäkerheten genom att tydligare informera konsumenterna om drivmedelseffektivitet och däckens olika säkerhetsparametrar.

Bakgrund

Bakgrunden till de nya reglerna är att många bilanvändare idag handlar däck online utan att först ha sett däcken vilket har gjort det svårt att se etiketterna till dessa. Här vill EU att däcketiketter alltid ska visas för slutanvändare innan köpbeslut fattas. Enligt Ministerrådet står dessutom vägtransporter för cirka 22 % av EU:s totala växthusgasutsläpp där däckens rullmotstånd har en stor inverkan. Förhoppningen är att minska växthusgasutsläppen med de nya reglerna.

Vad händer nu?

Reglerna har ännu inte trätt i kraft men de beräknas göra detta innan år 2020. Det som återstår är att EU-parlamentet ska anta sin ståndpunkt om ärendet för att slutligen förhandlas interinstitutionellt.

Läs mer om de nya reglerna här.

/Hannes Wigerfelt

07 Mar 2019 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information