On the Border 2019

Den 2-3 oktober hölls den internationella konferensen ”On the Border 2019” i Haparanda-Torneå för diskussioner om hållbara transporter och mobilitet utifrån möjligheterna i EU:s TEN-T och Kinas BRI.

Kommunerna Haparanda och Torneå anordnade den 2-3 oktober ’On the Border’ ett diskussionsforum för offentliga myndigheter och industrin i Norden och från Asien om trender och tendenser i logistik och transportinfrastruktur i den nordliga Arktis med utgångspunkt i gränsövergångar och gränssamarbeten kopplat till politiska processer inom EU:s TEN-T och Kinas BRI.

Pat Cox, europeisk samordnare för TEN-T:s stomnätskorridor Scandinavien-Mediterranean, ScanMed, huvudtalare på konferensen pekade på transportsystemet som en katalysator för utveckling, korridorens betydelse för att länka samman EU:s TEN-T nätverk, samordnaren roll och uppdrag med mycket mera.

Pat Cox, europeisk samordnare Scandinavian-Mediterranean

”Mission accopmplished”, sade Pat Cox med hänvisning till att korridorförlängningen till nordliga Sverige, Norge och Finland numera ingår i EU-kommissionens förslag för CEF-förordning för kommande budgetperiod 2021-2027. Nu är det tid att kraftsamla för att ta sig an utmaningar och gemensamt verka för nya prioriteringar ”såsom ni tidigare framgångsrikt gjort kring förlängningsfrågan”, sade Pat Cox och betonade vikten av att träffas. Han lyfte särskilt fram North Sweden arbete som kulminerade i de möten vi anordnade i Luleå och Kiruna sommaren 2016 samt på efterföljande möten han hade med nationell nivå i Sverige och Finland, som avgörande för att en förlängning av ScanMed blev del av EU-kommissionens förslag i utvidgning av korridornätet: ”Talking to people works; the extension of ScanMed and your work is the proof: if you plant your seed and do your work you will succeed.”

Möte Pat Cox och industrin. Deltagare: Pat Cox, europeisk samordnare Scandinavian-Mediterranean Martin Zeitler, rådgivare EU-kommissionens DG MOVE Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Jan Lundgren, Logistikdirektör på LKAB Johan Lundbäck Marknadsdirektör Stenvalls Tuomas Haikka, Logistikdirektör Outokumpu Tornio Ragnar Krogstad, Utvecklingsdirektör Narviks hamn Robert Forsberg Senior rådgivare Norrbottens Handelskammaren, ordförande Norrbottens Logistikråd Marie Skagvik, Affärsutvecklare Narviks hamn Viivi Lakkapää, vice direktör Handelskammaren Lapland Elsi Malkki, Ordförande Handelskammaren Lapland

I anslutning till konferensen anordnade North Sweden möten med Pat Cox för företrädare för den tunga basindustrin i Norrbotten och Lapland samt för politiken och regionala myndigheter i nordliga Sverige, Norge och Finland. Samtalen kretsade kring nuläge och vägen framåt för utveckling av transportsystemet. Pat Cox budskap var tydligt: Det är på dessa möten arbetet förs framåt. Identifiera och formulera topprioriteringarna för ert arbete framöver: Vad bör EU prioritera? Vad behöver ni ha på plats inom tio år? Ta fram er prioritetslista och sök upp mig, sade Cox samt vidare berättade att han vid sina ministermöten kommer lyfta upp frågorna som framkommit i samtalen med aktörerna. Industrins expansionsplaner och ökat kapacitetstryck på transportsystemet, klimatutmaningen, ERTMS, en bättre samordning i transport- och logistikplanering med angränsande regioner och macro-regional samverkan, Barentssamarbetet var några av ämnen som diskuterades.

Möte Pat Cox - offentliga myndigheter. Deltagare: Pat Cox, europeisk samordnare Scandinavian-Mediterranean Martin Zeitler, rådgivare EU-kommissionens DG MOVE Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office Anders Josefsson, ledamot, Region Norrbotten Sven Tornberg, kommunstyrelsens ordförande Haparanda kommun Timo Nousiainen, kommunalråd Torneå kommun Göran Wigren, planerings ansvarig Haparanda kommun Jaakko Ylinampa, Generaldirektör, Transport and the Environment in Lapland Kaisa Kinnunen, regionalplanerare, Regional Council of Lapland Mårten Edberg, Region Norrbotten Jimmy Bystedt, infrastrukturstrateg, Länsstyrelsen i Norrbottens län Ulrika Nilsson, infrastrukturstrateg, Region Norrbotten

Konferensen anordnades av kommunerna Haparanda och Torneå tillsammans med Norrbottens Handelskammare och Laplands Handelskammare i samarbete med IKEA, North Sweden European Office och EastNorth Finland EU Office m fl.

Se presentationer och foton från konferensen här

Läs mer om North Swedens arbete med transportpolitik här

Läs mer om ScanMed här

/Mona Mansour

16 Okt 2019 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information