Railforum 2019: Logistikfrågor och Railgate Finland på dagordningen

Den 26 september hölls Railforum 2019 i Kouvola, Finland, en internationell konferens och plattform för diskussioner om logistikfrågor och Railgate Finland som en viktig logistikhubb som binder samman Nordeuropa och Asien via järnväg.

Globala logistikaktörer möts vartannat år i Kouvola, Finland för att diskutera trender och tendenser inom logistiken. Årets konferens samlade aktörer från tio länder däribland Kina, Ryssland, Kazakstan, Vitryssland samt deltagare från Norden.

Till följd av Rysslands beslut i juli i år att tillåta transit av färska livsmedelsprodukter, kommer den internationella handeln på norra Northern Axis-Kina, främst från norra Norge, att öka belastningen på järnvägsnätet på främst Malmbanan. North Sweden via Mona Mansour, medverkade på konferensen med ett anförande om behov på prioriterade objekt på transportsystemet i norra Sverige och angränsande regioner i det europeiska Arktis och pekade särskilt på i sammanhanget betydelsen av EU-kommissionens förslag om en förlängning av TEN-T korridorerna Scandinavian-Mediterranean och North Sea Baltic för att påskynda finansiering och implementering av investeringarna i regionen. Mona lyfte även fram North Swedens arbete vis a vis EU-kommissionen för att utveckla ett transportsystem som är sammanlänkat inom regionen, längs gränsövergångar, inom EU och globalt inklusive till Asien och vikten av ett funktionellt transportsystem för regionens och industrins konkurrenskraft.  

Terminalen i Kouvola erbjuder fler effektiva fördelar för transporter från norra Europa till Xian i Kina. Den är mindre belastad än de södra korridorerna och är 2000 km kortare än dess södra motsvarigheter. Spårvidden är densamma i Finland och Ryssland vilket endast kräver en omlastning vid gränsen mellan Kazakstan och Kina.

30 Sep 2019 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information