Svenskt deltagande i EU:s forsknings- och innovationsprogram

Vinnova lanserade i april 2019 sin årsbok gällande svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation under 2018, inom ramen för EU-projektet Horisont 2020. Sett till beviljade medel hamnar Sverige i toppen inom många forsknings- och innovationsområden, där exempelvis framtida och ny teknik, miljö- och klimatåtgärder, resurseffektiviseringar och råvaror lyfts fram.

Det europeiska ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020 innebär betydande finansieringsmöjligheter för svenska forsknings- och innovationsaktörer samt möjligheter att delta i europeiska samverkansprojekt för teknikutveckling och lösningar på samhällsutmaningar.

Denna lägesrapport presenterar det svenska deltagandet i Horisont 2020 och inkluderar de data som EU-kommissionen presenterade i november 2018. Baserat på dessa presenteras i denna rapport deltaganden, andelar av deltaganden, beviljade medel, andelar av beviljade medel och andel av koordinatorer. Vinnovas rapport presenterar även en översikt över svenska forsknings- och innovationsfinansiärers deltagande i europeiska partnerskapsprogram och inom olika branscher.

Sverige återfinns bland de tio mest framgångsrika länderna i ramprogrammet och behåller sin 8:e plats bland de deltagande länderna. I rapporten framkommer bland annat att Sverige utmärker sig med ett högt deltagande inom innovation för små och medelstora företag.

Hur står sig Norrbotten och Västerbotten?

I Norrbotten och Västerbotten har aktörer sedan programmets början 2014 mottagit 85 miljoner euro i 149 olika forsknings- och innovationsprojekt under perioden. De mest aktiva är de två lärosätena i regionen vilket under programperioden för Umeå universitet tilldelats 21 miljoner euro och Luleå tekniska universitet på ungefär 25 miljoner euro. Forskningsinstituten inom RISE Research Institutes of Sweden med verksamhet på orten tilldelades ca 17 miljoner euro. Även privata företag i regionen står starkt i konkurrensen och har under perioden mottagit 27 miljoner euro för forsknings och innovationsprojekt, främst med koppling till utvinning och förädling av mineraler.

Läs Vinnovas rapport om svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation.

För vidare information, kontakta Niklas Johansson, Senior adviser på North Sweden: niklas.johansson@northsweden.eu

/Hannes Wigerfelt

21 Maj 2019 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information