Anmälan öppen till European Week of Regions and Cities 2020!

Den 5 oktober går European Week of Regions and Cities (EWRC) av stapeln med över 500 virtuella workshops och webbinarier. North Sweden European Office står som medarrangörer för två av dessa evenemang. EU-kommissionen har bjudit in Northern Sparsely Populated Areas till ett annat webbinarium. För dig som vill delta våra evenemang är registreringen öppen fram till den 14 oktober!

På grund av Covid-19 kommer European Week of Regions and Cities (EWRC) att erbjuda virtuella seminarier utspridda över tre veckor. Det blir speciellt i år men positivt är att fler kan delta tack vare möjligheten att delta online. EWRC är det största årliga evenemanget i Bryssel för regionala och lokala myndigheter som syftar till att skapa en mötesplats för kunskapsutbyte och samarbete mellan regioner och städer inom EU. Evenemanget, som anordnas för 18:e året i rad, är uppdelat utifrån tre teman som präglar EWRC: program veckovis.

- stärka medborgarna (empowering Citizens)

- sammanhållning och samverkan (cohesion and cooperation)

- ett grönt Europa (green Europe).

North Swedens engagemang i ett grönt Europa under EWRC
North Sweden är med och organiserar två webinarier som båda går under temat “Green Europe”.

  • Circular economy in the Artic industries organiseras av Brysselkontoren för Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), North Sweden, North Norway och East & North Finland tillsammans med Bryssselkontoret för Scotland Highlands & Islands. Under webinariet riktas fokus på regional samverkan och cirkulär ekonomi i Arktis. EU:s arktiska ambassadör Michael Mann, kommer tillsammans med andra talare att lyfta positiva exempel från de arktiska områdena som ställt om till grönare förhållningssätt och därmed börjat gå mot en klimatneutral ekonomi.

Datum: 19 oktober 2020

Tid: 9.30-11.00

  • Renewable energy reaching everywhere organiseras av North Sweden i samarbete med Tillväxtverket. Ny forskning kommer presenteras om hur de arktiska områdena kan övergå till förnybar energi och de aktörer som redan gjort denna övergång kommer att belysas. Vid workshopen kommer diskussioner behandla privata och offentliga aktörers potentiella investeringar inom förnybar energi samt EU:s mål om klimatneutralitet 2050. Bland annat kommer det att presenteras exempel från ett projekt om solenergi i arktiska förhållanden som RISE och Piteå Science Park har genomfört.

Datum: 20 oktober 2020

Tid: 16:30-18:00

North Swedens engangemang i sammanhållning och samverkan under EWRC

  • Development opportunities for islands, mountainous and sparsely populated areas of the EU under Cohesion Policy post 2020 organiseras av  EU-kommissionen som har bjudit in Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), Euromontana samt Conference for Peripheral Maritime Regions (CPMR) till en workshop om lokal utveckling i regioner med specifika utmaningar. Då EU-kommissionens mål är att stötta dessa regioner och säkerställa att de bidrar till EU:s hållbara utveckling står det på agendan att undersöka utvecklingsmöjligheter kopplat till regionalpolitiken efter 20020. Fokus kommer riktas mot regionala förutsättningar kopplade till den europeiska gröna given under den kommande programperioden, i sviterna av Coronapandemin där lokala ekonomier på öar, berg och i glesbefolkade områden drabbats hårt och är starkt beroende av turism. 

Datum: 15 oktober 2020

Tid: 11:30-13:00

 

Här hittar du webinariet Circular economy in the Artic industries.

Här hittar du webinariet Renewable energy reaching everywhere.

Här hittar du webinariet Development opportunities for islands, mountainous and sparsely populated areas of the EU under Cohesion Policy post 2020.

Här registrerar du dig till EWRC 2020.

För att logga in krävs ett EU-login som alla kan införskaffa gratis. Registreringen till våra event är öppen till och med 14 oktober! Håll även utkik på hemsidan nästa vecka då vi kommer att informera om andra webbinarier under EWRC relevanta för norra Sveriges aktörer inom de olika teman.

/Elvira Ahlring

 

08 Sep 2020 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information