EU-finansiering till Kvarkenregionens nya flaggskeppsprojek

I augusti förra året lämnade Kvarkenrådet in en förstudieansökan för projektet Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electronic Regional Aviation (FAIR). Det så kallade flaggskeppsprojektet blev i maj beviljat EU-finansiering och det utbredda partnerskapet gällande regional eldriven flygtrafik kan nu sätta igång.

Det som i augusti 2019 var en projektidé har nu blivit verklighet och Kvarkenregionens aktörer kan börja arbetet mot en regional flygtrafik driven av el. Utvecklingsprojektet kommer dels arbeta för att effektivisera implementeringen, dels redogöra för möjligheterna vid en omställning till regionala elflyg.

Flaggskeppsprojektet bygger på EU-medel via finansiering från Interreg Botnia-Atlantica-programmet och kommer pågå till juni 2022. Syftet är att ge ökade kunskaper om de regionala effekterna som elflyg kommer att ha, samt visa hur dessa effekter kommer gynna näringslivet och turismen genom fler arbeten och investeringsmöjligheter.

De kommande två åren kommer utgå från tre arbetspaket. För det första ska en beskrivning av de regionala effekterna av en omställning till elflyg presenteras tillsammans med en marknadsanalys. Därefter kommer riktlinjer för åtgärder av en tidig implementering av elflyg formuleras. Sist men inte minst ska man genom en innovationsprocess ta fram nya tjänster, produkter och affärsmodeller för att möjliggöra en snabb implementering av regionala elflyg.

Bra för klimatet och utifrån ett regionalt perspektiv

Intresset och behovet av elflyg har kanske aldrig varit större. Med ökade krav på minskad klimatpåverkan från flygsektorn är en omställning till elflyg högst nödvändig. Förutom lägre klimatavtryck har elflyg väsentligt lägre bränsle- och underhållskostnader än dagens konventionella flygplan. Utifrån ett regionalt perspektiv finns det flera vinster. En tidig implementering av elflyg skulle kunna möta de utmaningar av långa avstånd samt dåliga kommunikationer och förbindelser som är en verklighet för flera glesbefolkade regioner idag. Just detta projekt har även stor potential att stärka det gränsöverskridande partnerskapet i Kvarkenregionen, vilket visas i det breda partnerskapet som projektet bygger på.

Projektet kommer kunna peka på vilka möjligheter och utmaningar som finns i den nya tekniken, och inte minst vad som krävs för att kunna möjliggöra elflyget som en hållbar och fungerade kommunikationsförbindelse på regional nivå i Kvarkenregionen.

Kick-off event om flaggskeppsprojekt inom elektrisk luftfart den 6 oktober

Under torsdagen den 6 oktober arrangeras ett kick-off event för de som är intresserade att lära sig mer om flaggskepsprojektet. De kommer berätta mer om fördelarna med elektrisk luftfart och varför det är viktigt med en snabb implementering av elflyg. Fokus kommer även ligga på kvarkenregionen som föregångare inom regional flygtrafik driven av el. Registrera dig senast den 30 september för att få ta del av det digitala eventet.  

 

Inbjudan till kick-off eventet och hur du registrerar dig finner du här.

Läs mer om projektet här.

/ Elvira Ahlring

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information