EU Green Week 2020

EU Green Week (EU:s gröna vecka) är den största årliga tillställningen inom europeisk miljöpolicy. Det är ett forum för debatt för intresserade på EU-, nationell och lokal nivå, med möjlighet att generera insatser till policyskrivning och implementering.

Fokus

EU Green Week 2020 kommer att fokusera på naturen och biodiversitet, som enligt EU-kommissionen kopplas nära ihop med klimatförändringar. Förlusten av biologisk mångfald på grund av ohållbara mänskliga aktiviteter över hela världen är det som ligger till grund för veckan. Temat för veckan grundas i en rådande bred ekologisk kris och målet är att EU Green Week ska inspirera till att vidta åtgärder och undersöka hur vi kan ändra våra handlingar.

Ett större perspektiv

EU Green Week kommer att undersöka hur vi kan nå förändring och hur olika EU-policys som den gröna given (läs mer här) kan skydda, återställa och hållbart använda naturen. EU-kommissionen ser på Green Week 2020 som en milstolpe för förändring inför COP 15 konferensen i Kunming, Kina, i oktober 2020. Där kommer världsledare förhoppningsvis att anta en 10-årsplan för biodiversitet – en ny global giv för människor och naturen.

Din möjlighet att medverka

EU-kommissionen ser på år 2020 som ett riktmärke där EU Green Week blir din möjlighet att träffa andra intressenter i hjärtat av processen.I samband med EU Green Week finns möjlighet att anordna ett partnerevent. Ett partnerevent är ett event som arrangeras runt Green Week-veckan, mellan 4 maj till 14 juni. Evenemang som kan hållas är allt från workshops till diskussioner till utställningar. Aktiviteter kan ske på alla nivåer, lokal, regional, nationell eller EU-nivå. Partnerevents ska demonstrera en hög nivå av publikt intresse och vara inriktat på att lösa den globala biodiversitetskrisen. För att registrera dig måste du visa upp relevant information, såsom program, websida och foton. Senaste dagen för anmälan är den 13 mars. 

/Signe Johansson

För mer information om Green Week via EU-kommissionens egen sida, klicka här.

Förfrågan för partnerevents är öppen nu, för att registrera dig, klicka här.

 

 

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information