EU-kommissionen lanserar webbsidan ”Re-open EU” för ett säkert återinförande av resande och turism i EU

Med webbsidan Re-open EU vill EU-kommissionen stötta ett säkert återinförande av resande och turism i Europa. Webbsidan ska erbjuda information i realtid om medlemsländernas gränser, tillgängliga transportmedel, turismtjänster, säkerhetsåtgärder och reserestriktioner med mera.

Med webbsidan Re-open EU ska européer enligt EU-kommissionen erhålla möjligheten att ta ansvar och hålla sig välinformerade om Covid-19 vid planering av semestrar och resor. Plattformen är en del av kommissionens turism- och transportpaket som presenterades den 13 maj i syfte att återbygga förtroendet hos resenärer i EU samt att hjälpa den europeiska turismsektorn komma på fötter igen.

Re-open EU

Redan den 11 juni presenterade EU-kommissionen rekommendationer för medlemsländerna att gradvis börja lyfta reserestriktioner samt uppmanade medlemsländerna att återigen tillåta fri rörlighet från och med 15 juni.

Enligt kommissionen ska Re-open EU erbjuda information i realtid om medlemsländernas gränser, tillgängliga transportmedel och turismtjänster samt praktisk information om reserestriktioner, folkhälsa och säkerhetsåtgärder. Plattformen innehåller även information såsom program som gör det möjligt för konsumenter att visa stöd för sina favorithotell eller restauranger genom att köpa kuponger för en framtida vistelse eller måltid när de öppnar igen, för att hjälpa den europeiska gästfrihetsindustrin när restriktionerna upphävs och gränserna öppnas igen.

Re-open EU finns tillgänglig som webbaserad app i de 24 officiella EU-språken.

Läs North Swedens nyhet om kommissionens turism- och transportpaket här

Läs mer på webbsidan Re-open EU här

/Julia Hanson

07 Jul 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information