EU-kommissionen presenterar rekommendationer för att stötta turism- och transportsektorn att återta sina verksamheter

Hur blir det med resandet i EU framöver? EU-kommissionen har presenterat riktlinjer och rekommendationer för att stötta turism- och transportsektorn att gradvis lyfta reserestriktioner på grund av Coronapandemin så att företag kan dra igång sina verksamheter under förutsättning att nödvändiga försiktighetsåtgärder bibehålls.

EU:s rekommendationer

Turismsektorn som genererar stora inkomster för EU har under Coronapandemin fått utstå hårda smällar. EU- kommissionen vill åter ge människor möjlighet, förtroende och den säkerhet som krävs för att kunna resa i EU. Därtill vill kommissionen att rörelsefrihet återigen ska fungera och ser därför att medlemsländerna lyfter internationella gränskontroller. Kommissionens anser att de hårda restriktionerna som begränsar rörelsefriheten på grund av Covid-19 inte kan fortsätta i lika stora skala som förut och uppmanar medlemsländerna att införa mer riktade åtgärder.

EU-kommissionens rekommendationer för turism- och transportsektorn som presenterades den 13 maj syftar till att hjälpa reseoperatörer och turismföretag att dra igång sina verksamheter efter en lång tid präglad av restriktioner, nedstängningar och begränsningar på grund av Coronapandemin. Enligt kommissionen ska människor kunna resa, inom sitt EU land men också över gränserna, så snart som hälsoinstitutionerna tillåter detta under förutsättning att nödvändiga försiktighetsåtgärder bibehålls. Ett koordinerat öppningsarbete föreslås ska ge turismnäringen en möjlighet att överleva.

EU-kommissionens rekommendationer i ett turism- och transportpaket:

  • En övergripande strategi mot återhämtning under 2020 och senare
  • En gemensam strategi för att återupprätta den fria rörligheten och gradvis lyfta restriktioner för EU:s interna gränser på ett koordinerat sätt
  • Ett ramverk för att stödja ett gradvis återinförande av passagerartransporter, samtidigt som säkerhet för passagerare och personal upprätthålls
  • En rekommendation som kan göra resekuponger till ett attraktivt alternativ för konsumenter istället för pengarna tillbaka vid inställda resor
  • Kriterier för att återinföra turistaktiviteter och för att utveckla hälsoprotokoll för besöksnäringar.

Rekommendationer för resor

Ett viktigt steg är att återinföra transportservice inom EU, skydda transportjobb och passagerares hälsa. Generella principer för ett säkert och gradvis återupptagande av passagerartransporter via luft, järnväg och vattenväg med ett antal rekommendationer som främjar minskad kontakt mellan passagerare och reducerar trängsel mellan passagerare där det är möjligt, är därför viktiga att införa. Principerna innehåller indikationer om användande av personlig skyddsutrustning såsom masker i fall en passagerare skulle uppvisa symptom av Covid-19. Principen om icke-diskriminering ses som särskilt viktigt, när medlemsländer och regioner tar beslut om inresor vid återöppnandet av gränser.

Eftersom reseföretag har det kämpigt med att betala tillbaka för inställda resor vill EU göra kuponger till ett attraktivt alternativ för konsumenter. Enligt EU-regler har konsumenter rätt att välja mellan kuponger eller pengarna tillbaka för inställda transportbiljetter. Kommissionens rekommendation är att resekupongerna kan vara ett alternativ för att lätta på trycket på reseoperatörer. Kupongerna bör därför vara giltiga i minst 12 månader.

Medlemsländerna har tillsammans med kommissionens e-hälsonätverk antagit riktlinjer för en gränsöverskridande metod för kontaktspårning via mobilappar i EU i syfte att hämma spridningen av Covid-19. Detta innebär att det är möjligt att meddelas via en app ifall det finns risk att drabbas av smitta under en resa från någon annan appanvändare som drabbats av Covid-19 och rapporterat in detta i appen.

Turismsektorn

EU-kommissionens åtgärder för att stötta turismen ska övergripande ske inom ramen för den gröna given där det är viktigt att bättre fördela resurser och finna nya sätt att sköta resor och turistflöden. Kommissionen har satt ihop ett gemensamt ramverk för att gradvis återuppta turismnäringen genom att utveckla hälsoprotokoll för hotell och andra former av boenden för att skydda gäster och anställda. Riktlinjerna ska säkerställa att det är säkert att bo på hotell, campingar, Bed and Breakfast’s eller i andra semesterbostäder, att det ska vara säkert att inta föda på restauranger barer och caféer samt gå på stranden eller göra andra liknande aktiviteter.

EU-kommissionen vill stöta turismsektorn genom att säkerställa likviditeten för turistföretag, särskilt små och medelstora företag genom flexibla statsstödsregler som tillåter medlemsländerna att införa stödåtgärder som stöttar företagen. EU-medel ska tilldelas företag genom the Coronavirus Respons Investment Initiative, CRII. Kommissionen kommer att stötta jobb med upp till 100 miljarder euro i finansiella bidrag från SURE- programmet som täcker kostnader för korttidsjobb samt stöttar omskolning och säsongsarbeten. Det är även viktigt i dessa tider att uppmuntra medborgare till lokal turism, främja lokala attraktioner och visa på att det går att turista på ett säkert sätt i EU.

Kommissionen ska tillsammans med medlemsländerna ta fram ett kupongsystem som ska bidra till att kunder kan stötta sina favorithotell eller restauranger. Därtill kommer kommissionen organisera ett evenemang med EU-institutionerna, industrin, regioner, städer och andra aktörer med fokus på en ett hållbart och innovativt europeiskt turismekosystem- ”Den Europeiska Agendan för Turism 2050”.

/Julia Hanson och Signe Johansson

Läs mer om EU-kommissionens turism- och transportpaket, här.

Frågor och svar om paketet, här.

Läs North Swedens nyhet om EU:s riktlinjer för kontaktspårning via mobilappar som syftar till att hämma spridningen av Covid-19, här.

20 Maj 2020 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information