EU:s medlemsländer överens om gemensam metod för kontaktspårning via mobilappar under Coronapandemin

EU: s medlemsländer har antagit riktlinjer för informationsdelning via mobilappar i syfte att möjliggöra kontaktspårning för att hämma spridningen av Coronaviruset. Detta är den första åtgärden som lanseras sedan EU-kommissionen den 16 april presenterade ambitionen att utveckla mobilappar för att hejda Covid-19.

Varför kontaktspårningsappar?

De flesta medlemsländer i EU har lanserat eller planerar att lansera en kontaktspårningsapp inom ramen för sina nationella COVID-19-krishanteringsstrategier. Men en viktig princip med EU:s gemensamma riktlinjer är att användare ska kunna lita på en enda app var de än befinner sig i EU.

Apparnas förmåga att kommunicera är avgörande för att möjliggöra spårning av infektionskedjor över landsgränser. EU-kommissionens förhoppning är att kontaktspårningsapparna ska vara ett steg i rätt riktning mot att gradvis upphäva temporära gränskontroller inom EU och återställa rörelsefriheten. Enligt EU-kommissionen ska möjligheten att identifiera appanvändare vara begränsad, såvida de inte själva tillhandahåller sina personuppgifter i syfte att exempelvis kontakta en vårdinstans.

Hur fungerar det?

Kontaktspårningsappar installeras frivilligt av medborgare och är baserade på Bluetooth-närhetsteknik. Syftet är inte att spåra var människor befinner sig utan att meddela människor som har varit i närheten av en Covid-19-smittad person att de bör självisolera sig och låta sig testas. På så vis ska kontaktspårningsappar hjälpa till att avbryta spridningskedjor av viruset. EU-kommissionen understryker vikten av att människors integritet och personliga data skyddas.

Nästa steg

Riktlinjer om apparnas interoperabilitet har antagits av medlemsländerna och EU-kommissionen genom kommissionens e-hälsonätverk. Riktlinjerna kommer att kompletteras med specifikationer för att utveckla ett system som ska möjliggöra informationsdelning sinsemellan EU-medlemsländer.

/Ozan Yücel

Läs mer om EU:s gemensamma metod för kontaktspårning och vad det innebär här

19 Maj 2020 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information