Innovation och utveckling i små städer

Den 9 juni stod North Sweden som medarrangör av ett webbseminarium om EU-finansiering för mindre städer med fokus på smarta städer, digitalisering och den gröna omställningen. Europeiska Investeringsbanken och EU-kommissionen medverkade som talare och bland åhörarna fanns 15 representanter från kommuner och forskningsaktörer i norra Sverige.

Den 9 juni anordnade North Sweden ett digitalt seminarium om finansieringsmöjligheter för mindre städer under nästa programperiod 2021–2027. Utgångspunkten för diskussionerna var digitalisering och en grön omställningen som utgör prioriteringar för nästa långtidsbudget 2021–2027.

Webbseminariet inleddes med en överblick av finansieringsmöjligheter tillgängliga för mindre städer som förväntas starta vid början av nästa programperiod 2021. Externa talare var Philippe Froissard från EU-kommissionens generaldirektorat för forskning (DG RTD), Jonas Byström, Europeiska Investeringsbanken (EIB), och Eddy Hartog från EU-kommissionens generaldirektorat för digitala frågor (DG Connect). Via länk från norra Sverige deltog 15 representanter från städer och forskningsaktörer som på olika sätt driver lokal och regional utveckling i kommuner och regioner.   

Små städer som föregångare inom grön och digital omställning

Eddy Hartog, DG Connect, inspirerade med orden att europeiska städer, oavsett storlek, alltid kan sätta ribban högt och vara en föregångare inom samhällens gröna och digitala omställning. 

Historiskt sett har mindre städer uteslutits från vissa finansieringsmöjligheter på grund av antaganden såsom att det enbart är stora städer som bidrar till EU:s ambitioner om smarta och hållbara städer.  

Philippe Froissard fokuserade på Horisont Europa, ”Partnerskap” och ”Mission” för klimatneutrala städer 2030. Jonas Byström, EIB, presenterade finansieringsinstrument för grön omställning och cirkulär ekonomi. Eddy Hartog presenterade finansieringsmöjligheter och strukturer för europeiska städers digitala omställning.  

Bland arrangörerna stod, förutom North Sweden, Småland-Blekinge-Halland, Cities of Northern Netherlands, Thüringen, Pays de la Loire, Turku-South West Finland. Dessa regionkontor arbetar tillsammans för att lyfta små städers möjlighet att delta i EU:s finansieringsprogram och som delar Norra Sveriges förutsättningar såsom mindre- till medelstora städer och omfattande landsbygd.  

Webbseminariet kommer, när det finns möjlighet att resa, följas upp med ett fysiskt möte i Bryssel under hösten 2020 för vidare diskussion kring finansieringsmöjligheter och nätverkande med andra städer med liknande intressen och förutsättningar.  

Se presentationer från webbseminariet här 

Se det inspelade webbseminariet här

/Niklas Johansson 

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information