Tävla om titeln Europas innovationshuvudstad 2020 iCapital

Ansökan är öppen för att tävla om att bli utnämnd till Europas innovationshuvudstad 2020. Detta är ett årligt pris som tilldelas den europeiska staden som bäst kan visa upp sin förmåga att utnyttja innovation för att förbättra EU-medborgarnas liv. De utvalda vinnarstäderna får pris av EU motsvarande 1 miljon euros eller 100,000 euros för att utföra ytterligare innovation.

EU-kommissionen vill se mer av städer i EU som bidrar till öppna och dynamiska innovationsekosystem, som involverar medborgare i styrning och beslutsfattande och som använder innovation för att förbättra stadselasticitet och hållbarhet. Priset iCapital gör det möjligt för europeiska städer att visa upp sitt bidrag till att utveckla innovationsekosystem till förmån för företag och deras medborgares välbefinnande, enligt EU-kommissionen.  

Ansökan om iCapital

Innovativa och smarta städer är en prioriterad fråga för EU som har initiativ som riktar sig både till smarta regioner och mindre samhällen eller som i detta fall iCapital riktar sig till större städer med fler än 100.000 invånare.

1 miljon euro kommer att tilldelas vinnarstaden som även erhåller titeln European Innovation Capital of the year. 100 000 euro kommer tilldelas var och en av de fem nästliggande städerna. Priset erkänner också ett antal finaliststäder som är särskilt erkända för sina ansträngningar för att främja innovation.

Tilldelningskriterier

Städer bedöms utifrån hur de implementerar innovativa lösningar på samhällsutmaningar. Dessa lösningar kan vara färdiga eller pågående, men måste ha implementerats året innan tvålningen eller själva tävlingsårets öppnades.

Städerna måste också visa hur de skapade förutsättningar för innovation genom:

  • Experimentera innovativa koncept, processer, verktyg och styrningsmodeller som en testbädd för innovation;
  • Engagera medborgarna i innovationsprocessen och se till att deras idéer utnyttjas;
  • Utvidga stadens attraktivitet för att bli en förebild för andra städer;
  • Stärka medborgarna genom att föra konkret och mätbart mervärde genom implementering av innovativa metoder.

Ansökningar bedöms av en panel av oberoende experter från hela Europa.

Vänta inte! Ansökan är öppen. Deadline för ansökan är den 23 juni 2020.

/Ozan Yücel

Du hittar mer information och hur du kan ansökan genom att klicka här.

25 Mar 2020 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information