Tillståndet i EU:s regioner och städer

Den 12 oktober höll regionkommitténs ordförande Apostolos Tzitsikostas det årliga anförandet om tillståndet i Europeiska unionens regioner och städer. Samtidigt lanserades den första utgåvan av EU:s lokala och regionala barometer, en rapport som fokuserar på coronapandemins konsekvenser för Europas regionala och lokala aktörer.

Regioner och kommuner står inför stora ekonomiska utmaningar men har en avgörande roll för att Europa ska klara återhämtningen efter coronapandemin. Det var det budskap som ordförande Tzitsikostas betonade i det årliga talet för Europeiska regionkommitténs räkning. 

Ökade utgifter och minskade intäkter 

I den första utgåvan av rapporten EU:s årliga regionala och lokala barometer framgår det att mer än 90% av EU:s regioner och kommuner räknar med kraftigt minskade intäkter under 2020. Samtidigt har många regioner kraftigt ökade utgifter för framförallt hälso- och sjukvård. Regionkommittén pekar på att de värst drabbade regionerna är de som varit under lockdown under långa perioder, men också de regioner som är starkt beroende av bland annat turism, kulturella näringar och små- och medelstora företag. Vidare visar Regionkommitténs undersökning att det generellt inom EU ser ut att vara egenföretagare, visstidsanställda och deltidsanställda som drabbas värst, där unga är särskilt utsatta.  

Digitala klyftan leder till ökad ojämlikhet 

Regionkommittén varnar för hur den digitala klyftan riskerar att öka ojämlikheten i Europa. Det syftar särskilt på att det i dagsläget finns en klyfta mellan urbana och mer glesbefolkade områden gällande tillgång till bredband, en utmaning som även EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen uppmärksammande i hennes årliga tal om tillståndet i unionen tidigare i höst. En ojämlik tillgång till snabb internetuppkoppling medför också stora skillnader gällande utbildning; endast sex medlemsstater tillhandahåller idag omfattande digital undervisning för 80 % eller mer av eleverna. Återigen ser det ut att vara den unga befolkningen som drabbas särskilt hårt. 

Tzitsikostas framhöll samtidigt att 2020 års pandemi har visat på den potential som finns i den pågående digitaliseringen. På sikt kan nya digitala lösningar och utökade möjligheter för distansarbete göra det lättare för människor att bo och verka i lands- och glesbygd. Det kräver dock utökade investeringar i digital infrastruktur, vilket det till viss del beräknas finnas medel till i nästa långtidsbudget (MFF) men även inom EU:s återhämtningspaket Next Generetation EU.  

Ta del av talet samt rapporten EU:s årliga regionala och lokala barometer här.  

Läs en svensk sammanfattning av rapporten här och se en introfilm om rapporten här. 

Läs om EU-kommissionens ordförande Ursuela von der Leyens tal om tillståndet i unionen här.

/Elin Johnson

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information