Tyck till om den digitala utbildningens framtid

EU-kommissionen har lanserat ett samråd om en ny handlingsplan för utbildning som sker digitalt och vill samla in synpunkter om framtidens digitala utbildning under återhämtningen efter Coronapandemin och vidare. Initiativet är en del av kommissionens digitala utbildningsplan från 2018.

En undersökning visar att 42 % av alla européer saknar grundläggande digitala färdigheter för att inte nämna att den europeiska arbetsmarknaden står inför en betydande brist på digitala experter. Digital omställning är därför en av EU-kommissionens prioriteringar. Den tänkta reviderade digitala utbildningsplanen kommer att vara  en del av det så kallade Next Generation EU recovery instrument.

Digital teknik förvandlar skolor och klassrum runt om i hela EU. Under våren blev det extra påtagligt på grund av utspridningen av Covid-19 vilket tvingade lärosäten att snabbt ställa om till distansutbildning. Pandemin har visat att det finns ett flertal brister kopplat till användningen av digitala medel i utbildning. En ökad medvetenhet har riktats både mot möjligheter och risker med livet online, varvid EU- kommissionen uppmärksammar behovet av en bättre och säkrare digital miljö för alla, särskilt för tonåringar och unga vuxna.

Skolor, lärare, företag, organisationer och alla berörda, har möjlighet att dela sina åsikter och föreslå förbättringar om hur EU bör stödja och stimulera digital utbildning. Konsultationen ska bidra till kommissionens arbete att ta fram en uppdaterad digital utbildningsplan, planerad i september 2020.

Svara på konsultationen senast den 4 september! Den finns tillgänglig i alla officiella EU-språk.

Läs mer om initiativet här

Svara på konsultationen här

Läs om EU:s digitala utbildningsplan från 2018 här

Läs mer om Next Generation EU recovery instrument här

/Julia Hanson

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information