De första utlysningarna i Kreativa Europa har öppnat

EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna, Kreativa Europa, har öppnat sina första utlysningar. Positivt för alla kulturella och kreativa näringar är att budgeten för Kreativa Europa har fördubblats för programperioden 2021–2027. En tredjedel av budgeten ska betalas ut redan under 2021 och 2022.

EU:s program för de kulturella och kreativa sektorerna, Kreativa Europa, har öppnat sina första utlysningar som går att ansöka under sommaren. Budgeten för Kreativa Europa är dubbelt så stor för 2021–2027 i jämförelse med föregående budgetperiod tack vare att EU-kommissionen gjort omprioriteringar på grund av Coronapandemin som drabbat kulturella och kreativa sektorer hårt. Det övergripande målet för Kreativa Europa är att skydda, utveckla och främja den europeiska kulturella och språkliga mångfalden och det europeiska kulturarvet. Programmet ska även öka de kulturella och kreativa sektorernas konkurrenskraft och ekonomiska potential, särskilt inom den audiovisuella sektorn. 

Tre olika programområden 

Kreativa Europa är uppdelat i tre programområden; Kultur, MEDIA och ett sektorsövergripande programområde. 33 procent av budgeten ska fördelas inom programområdet Kultur, 58 procent inom programområdet MEDIA och 9 procent inom det sektorsövergripande programområdet. 

Ansökningar till Kreativa Europa görs via EU-kommissionens Funding & Tenders Portal till European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Den förvaltande myndigheten för programmet i Sverige är Kulturrådet. 

/Julia Hanson 

Läs mer om Kreativa Europa på EU-kommissionens hemsida här .

Läs vilka utlysningar som finns öppna under sommaren på Kulturrådets hemsida här.

Du hittar dem även i kommissionens portal här.

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information