EU-kommissionen föreslår vaccinpass

EU- kommissionen har lagt fram ett lagförslag om ett temporärt digitalt, grönt intyg som ska få igång resandet under Coronapandemin och hänvisar till den fri rörligheten inom EU.

Den 17 mars presenterade EU-kommissionen idén att införa ett vaccinpass som ska gälla i hela unionen och möjliggöra för EU-medborgare att slippa restriktioner kopplat till resande under Coronapandemin. Kommissionen menar att vaccinpasset är en temporär åtgärd och har valt att kalla det för ett grönt, digitalt intyg. Syftet är att få igång resandet inom EU inför sommaren men det är inte säkert att förslaget kan komma på plats så pass snabbt eftersom EU:s lagstiftande processer vanligtvis kräver längre tid än några månader. 

Ett grönt, digitalt intyg 

EU-kommissionen vill att EUmedborgare ska kunna visa upp sina uppgifter om vaccinering, tidigare sjukdom eller testning  ett enkelt sätt och föreslår därför att intyget ska vara kostnadsfritt och finnas både digitalt samt på papper, innehållandes en QR-kod som garanterar intygets säkerhet och äkthet. På så vis kan intyget bli enkelt att känna igen och säkert att implementera i all medlemsländer 

Med intyget ska resande individer bevisa någon av följande tre omständigheter: 

  • Att personen har vaccinerat sig mot coronaviruset med något av de vacciner som den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) beslutat om 
  • Att personen har gjort ett PCR-test med negativt resultat. 
  • Att personen har tillfrisknat från viruset och har antikroppar. 

Vad händer nu? 

Vanligtvis kan inte EU-kommissionen lagstifta i sjukvårdsfrågor men i det här fallet hänvisar kommissionen lagförslaget till den fria rörligheten som EU lagstiftar om. Vissa menar att initiativet även kan kopplas till EU:s nya hälsoprogram, EU4Health.  

Kommissionen menar att intyget ska följa alla bestämmelser om skydd av personuppgifter och garantera säkerhet och interoperabilitet för att säkerställa EU-medborgarnas grundläggande rättigheter. Kommissionen vill se att en teknisk ram för intyget fastställs för att vara på plats i mitten av juni och ambitionen är att systemet ska kunna utvidgas så att intyget även kan utfärdas i länder utanför EU.  

En fråga som har diskuterats är EU:s princip om icke-diskriminering kopplat till ett sådant intyg och hur det blir för personer som inte kan vaccinera sig. Enligt kommissionen är intyget inte en förutsättning för fri rörlighet vilket innebär att personer som inte låtit vaccinera sig kan fortsätta att resa men med begränsningar såsom testning eller karantän, alternativt självisolering. 

Europaparlamentet ska under de kommande månaderna behandla frågan tillsammans med ministerrådet. Då förslaget är en förordning innebär det att intyget skulle bli direkt tillämpligt i medlemsländerna 

Läs mer om förslaget här   

Frågor och svar om intyget 

Läs mer om North Swedens bevakning av EU och Corona här 

/Andreas Stenlund och Julia Hanson 

 

24 Mar 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information