Europaparlamentet anordnar europeisk jämställdhetsvecka för andra gången

Mellan den 25-28 oktober pågår Europaparlamentets andra europeiska jämställdhetsvecka under temat “Tillsammans för jämställdhet”. Syftet med veckan är både att uppmärksamma EU:s arbete för jämställdhet och flickors och kvinnors rättigheter, samt att skapa diskussioner om hur ökad jämlikhet mellan kvinnor och män ska kunna uppnås i EU.

På initiativ av Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män, FEMM, lanserades Europeiska jämställdhetsveckan i oktober 2020. Initiativet med jämställdhetsvecka kan ses som en förlängning av EU:s jämställdhetsstrategi som EU-kommissionen presenterade i mars 2020. Den klargör bland annat att jämställdhetsperspektiv ska prägla hela EU:s arbete och ska bana vägen för ett jämställd EU år 2025. 

Tillsammans för jämställdhet 

Mellan den 25-28 oktober 2021 organiserar Europaparlamentet jämställdhetsveckan för andra gången, denna gång med temat “Tillsammans för jämställdhet”. Syftet är att uppmärksamma arbetet för jämställdhet samt flickors och kvinnors rättigheter i EU, samt att främja diskussioner om hur ökad jämlikhet mellan kvinnor och män ska kunna uppnås i linje med EU:s mål. 

Flera utskott och delegationer från Europaparlamentet har anslutit sig till veckan och kommer arrangera en rad presentationer, diskussioner och offentliga utfrågningar där de tar upp jämställdhetsfrågor inom sina respektive politikområden. Här sammanfattas några aktiviteter: 

Under måndagen den 25 oktober höll Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning en session om främjandet av jämställdhet inom EU:s Erasmus+ och Kreativa Europa program. Samma dag anordnade utskottet för sysselsättning och sociala frågor, CULT,  anordnade en diskussion om jämställdhet och de socioekonomiska effekterna av covid-19-pandemin. 

Under tisdagen håller utskottet för ekonomi och valutafrågor, ECON, en offentlig utfrågning om hur återhämtningen kan utformas för att skydda kvinnor och främja jämställdhet. Under onsdagen kommer FEMM att hålla en diskussion om att bygga en inkluderande ekonomi för kvinnor i den gröna och digitala omställningen, som också är en del av Konferensen om Europas framtid.  

På torsdag eftermiddag kommer direktören för Europeiska jämställdhetsinstitutet, Carlien Scheele, att presentera resultaten av EU:s Jämställdhetsindex 2021, som ska ge en översikt över läget för jämställdhet mellan könen i EU. Mätningarna för 2020 jämställdhetsindex visar att Sverige är det mest jämställda landet i EU med 83.8 poäng, följt av Danmark och Frankrike. 

Läs North Swedens nyhet om 2020 jämställdhetsveckan 2020 här. 

Läs mer om jämställdhetsveckan 2021 och dess program här. 

Hitta EU:s jämställdhetsindex här.

Läs mer om FEMM:s arbete med jämställdhetsfrågor här.  

/Maria Boström 

26 Okt 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information