Europeiska året för järnväg 2021

Den 1 januari gick startskottet för Europeiska året för järnväg. EU-kommissionens initiativ syftar till att öka järnvägens andel av person- och godstransporter i Europa. En webbsida har lanserats och en rad olika aktiviteter planeras under året i syfte att visa på fördelarna med järnväg som ett hållbart, säkert och smart transportmedel.

Initiativet är en del av den europeiska gröna given som slår fast att EU:s utsläpp från transporter ska minska med 90 % fram till 2050En utökad användning av järnvägen - som står för mindre än 0,5 % av transporternas växthusgasutsläpp - är en avgörande del för att uppnå målet. Inom ramen för den gröna given antog EU-kommissionen därför en strategi för hållbar och smart mobilitet i december 2020. Strategin innehåller bland annat åtgärder för att fördubbla godstransporter på järnväg och öka samverkan mellan järnväg och andra transportsätt.  

Läs mer på den nylanserade hemsidan om vilka aktiviteter som planeras under det kommande året inom ramen för det Europeiska året för järnväg.  

Läs EU-kommissionens pressmeddelande om initiativet här.

/Elin Johnson

11 Jan 2021 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information