EU:s myndighet för beredskap och insatser vid hälsokriser (HERA)

Den 16 september inrättades HERA som är EU:s nya myndighet för hantering av hälsokriser - både gällande beredskap inför, och snabba krisåtgärder vid ett nödläge. HERA utgör den huvudsakliga delen av den nya Europeiska Hälsounion som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen presenterade ambitionerna för under 2020. HERA planeras vara i full drift i början av 2022.

HERA (Health Emergency and Preparedness Response Authority), som EU-kommissionen inrättade den 16 september ska enligt kommissionen spela en viktig roll i EU:s arbete om hur man ska förebygga, upptäcka och snabbt svara på hälsokriser. Myndigheten är extra viktig med tanke på Covid-19pandemin som blottlade svagheter i EU:s kapacitet att hantera hälsokriser. EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, presenterade en Europeisk Hälsounion under sitt linjetal till EU-medborgarna 2020, och HERA är det främsta verktyget för att föra detta arbete framåt.  

Innan en kris, i beredskapssyfte, ska HERA:s roll vara att föra ett tätt samarbete med andra hälsomyndigheter vid EU samt på nationell nivå, tillika industrin och internationella parter. Arbetet kommer bland annat att bestå av genomförande av hotbedömningar och insamling av information för att kunna förutsäga framtida utbrott. I övrigt kommer HERA också satsa på forskning och innovation och främja den industriella kapaciteten, t.ex. för distribution av vaccin.  

Om en hälsokris uppstår ska HERA roll bestå av utveckling, produktion, och distribution av läkemedel, vaccin och annat materiell som munskydd. Vid en ny hälsokris kommer HERA övergå i nödläge för snabba krisåtgärder.  

HERA har en budget på 6 miljarder euro för perioden 2022–2027. En del av budgeten kommer från EU:s återhämtningsinstrument (NextGenerationEU) vars syfte är ekonomisk återhämtning i spåren av coronavirusutbrottet. EU har även andra program med liknande syften som, tillsammans med de 6 miljarder euro som nämnts ovan, totalt uppgår till 30 miljarder euro. I början av 2022 kommer HERA vara i full drift.  

Läs mer här

/Lisa Berglund  

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information