Konferensen om EU:s framtid lanseras

Från och med den 19 april har Europas medborgare möjlighet att framföra sina åsikter till EU-nivå om ämnen de anser viktiga för Europas framtid. Den 7 april presenterade EU-kommissionen en digital plattform som ska möjliggöra detta kopplat till lanseringen av Konferensen om EU:s framtid den 10 maj. På nationell nivå bjuder Sveriges EU-minister in representanter från näringslivet, regional nivå och det civila samhället att delta vid sakråd kring konferensens genomförande.

Konferensen om Europas framtid presenterades av EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen redan i januari 2020 och syftet var att initiativet skulle rulla igång redan samma år på EU-dagen den 9 majMed konferensen vill von der Leyen reducera avståndet mellan EU:s institutioner och EU:s medborgare samt förbättra EU:s demokratiförfarande genom att upprätta en arena för dialog med unionsmedborgarna. I och med att kommissionen den 7 april presenterade en digital plattform som ska möjliggöra detta, ges EU-medborgarna en chans att forma EU:s politik på ett nytt sätt.  

Konferensen om EU:s framtid ska löpa under två år och organiseras gemensamt av Europaparlamentet, ministerrådet och kommissionenDen digitala plattformen öppnar upp den 19 april och själva konferensen beräknas starta den 9 maj (i Sverige den 10 maj). När konferensen löpt under två år kommer resultat att analyseras och en rapport att sammanställas som ska lämnas över till EU-ordförandeskapet och EU-institutionerna. 

En digital plattform för att främja demokratin 

Den digitala plattformen ska enligt kommissionen vara konferensens centrala knutpunkt där bidrag kommer att samlas och delasEn särskild återkopplingsmekanism kommer att samla in och analysera bidrag så att de kan beaktas av europeiska medborgarpaneler och konferensens plenarförsamlingar. Plattformen ska även tillhandahålla information om dels konferensens struktur och arbete, dels olika evenemang på lokal, regional, nationell och europeisk nivå. Medborgarna kommer att kunna hitta evenemang med hjälp av en evenemangskarta. 

Lanseringen av den digitala plattformen om tio dagar kommer att ge våra medborgare ett unikt utrymme för att delta i samtal och debatter i hela Europa. Det kommer att ge människor möjlighet att dela med sig av sina idéer, farhågor, förhoppningar och drömmar - och det på alla officiella EU-språk. Det finns nu en växande positiv dynamik och jag ser fram emot att se resultatet. 

Dubravka Šuica, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för demokrati- och demografifrågor. 

Sveriges EU-minister genomför EU-sakråd 

Den nationella lanseringen av konferensen om EU:s framtid sker den 10 maj under Sveriges nationella firande av Europadagen. Som en uppstart till invigningen av konferensen genomför EU-minister Hans Dahlgren ett antal EU-sakråd som syftar till att informera samhällets olika aktörer om förberedelserna inför konferensen på nationell- och EU-nivå, så att aktörer kan bidra till konferensens organisation i Sverige. Den 14, 15 och 22 april samtalar EU-ministern med representanter från arbetsmarknadens parter, Sveriges regioner och civilsamhället. 

Läs North Swedens nyhet om konferensen om EU:s framtid när den presenterades januari 2020 här 

Läs mer om konferensen om EU:s framtid här  

Den Digitala Plattformen hittar du här

/Andreas Stenlund och Julia Hanson

14 Apr 2021 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information