Nya Global Gateway – förbindelser världen över genom hållbar infrastruktur

Global Gateway är EU:s nya strategi för att främja hållbara och motståndskraftiga förbindelser genom infrastruktur världen över inom områdena digital teknik, klimat och energi, transport, hälsa samt utbildning och forskning. 300 miljarder euro ska mobiliseras under programperioden 2021–2027 för Global Gateway-projekt.

Global Gateway är en ny europeisk strategi som lanserades av EU-kommissionen och EU:s höga representant för utrikesfrågor och säkerhetspolitik den 1 december 2021. Strategin är till för att främja smarta, rena och säkra förbindelser inom digital teknik, energi, och transportsektorer, samt för att stärka hälso,- utbildnings- och forskningssystem världen över. Mellan 2021 och 2027 kommer EU-institutioner tillsammans med EU:s medlemsländer att mobilisera 300 miljarder euro för infrastrukturinvesteringar inom fem huvudområden: 

 • Digital teknik  
 • Klimat och energi  
 • Transport  
 • Hälsa  
 • Utbildning och forskning  

I EU-kommissionens pressmeddelande i samband med lanseringen av strategin, förmedlade ordföranden Ursula von der Leyen att Global Gateway ska fungera som en mall för hur Europa på ett mer motståndskraftigt sätt kan bygga broar med resten av världen genom smarta investeringar och infrastruktur samtidigt som miljöstandards respekteras. Strategin ska även bidra till att stärka sammankopplingen mellan medlemsländerna som en del av EU:s återhämtningsplan i pandemins spår, enligt von der Leyen. 

Principen bakom Global Gateway 

Global Gateway bygger på principen om att skapa långsiktiga förbindelser med partnerländer i linje med EU:s intressen och värderingar, det vill säga rättssäkerhet, mänskliga rättigheter och internationella normer och standarder. Detta ska ske genom investering i infrastruktur för att koppla samman gods, människor och tjänster världen över på ett hållbart sätt. EU-kommissionen vill därtill se långvariga fördelar på lokal nivå. Syftet med strategin är att hantera de mest akuta förändringarna som sker globalt - gällande klimat, miljö, hälsosäkerhet, konkurrenskraft och globala konkurrenskedjor.  

Partnerskap inom Global Gateway ska bygga på sex grundläggande principer enligt EU-kommissionen:  

 • Demokratiska värden och hög standard  
 • God förvaltning (good governance) och transparens 
 • Jämlika partnerskap   
 • Grönt och rent  
 • Säkerhetsfokus  
 • Katalysator för privat investering  

Finansiering och hållbarhet 

Finansiering av Global Gateway-projekt kommer att ske genom ett “Team Europe"-förhållningssätt vilket betyder att EU och EU:s medlemsstater samarbetar genom sina finans- och utvecklingsinstitut, Europeiska Investeringsbanken (EIB) och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) inkluderat. Fokus ligger också på att mobilisera privat sektor för att skapa en hävstångseffekt för ökade investeringar. Global Gateway använder ett flertal finansieringsverktyg, bland annat EU:s forsknings- och innovationsprogram Horisont Europa, och Interreg. Arbetet inom Global Gateway-projekt ska präglas av hållbarhet, och ska därför leva upp till exempelvis FN:s Agenda 2030 och Parisavtalet.  

Läs mer om Global Gateway här 

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här 

/Lisa Berglund  

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information