Öppet samråd: EU:s nya drönarstrategi för hållbara och smarta transporter

EU-kommissionen har öppnat ett samråd om en drönarstrategi som planeras antas i slutet av 2022. Då kommissionen vill stärka en grön och digital ekonomi genom tillhandahållandet av hållbara tjänster och transporter menar man att drönare kan erbjuda nya möjligheter. Det är möjligt att ge feedback på strategin till och med 31 december 2021.

Som del av EU:s strategi för hållbar och smart mobilitet arbetar EU-kommissionen mot att realisera en drönarstrategi 2.0 till sista kvartalet av 2022. Enligt EU-kommissionen kan en konkurrenskraftig industri av drönare hjälpa EU:s gröna och digitala ekonomi, samt skynda på den ekonomiska återhämtningen efter Covid-19-pandemin och stärka EU:s framtida ekonomiska motståndskraft. Tanken är att drönare ska kunna tillhandahålla nya hållbara tjänster och transporter och på så sätt medverka till EU-kommissionens strategi för hållbar och smart mobilitet. Man beaktar också potentiella synergier mellan civil och militär teknik samt rymdteknik.  

En av utmaningarna som EU-kommissionens pekar ut är hur man ska kombinera frågor kopplat till säkerhet, rätten till privatliv och klimatskydd med ett hållbart ekonomiskt klimat för en europeisk drönarindustri. 

Tyck till innan den 31 december 

Alla medborgare och organisationer kan ge feedback på drönarstrategin 2.0 fram till den 31 december 2021. Syftet med samrådet är att inhämta information och synpunkter från berörda aktörer och från den breda allmänheten om hur en ny EU-politik för drönare kan bidra till ett nytt utbud av hållbara luftfartstjänster och transporter samt vilka farhågor eller åtgärder som kan vara aktuella. Deltagande i samrådet görs genom att fylla i en enkät. 

Läs mer om EU:s drönarstrategi 2.0 här 

Delta i samrådet här  

/Lisa Berglund  

09 Nov 2021 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information