Återhämtning, styrka och tillhörighet i fokus under franska ordförandeskapet

Nu har Frankrike presenterat programmet för sitt ordförandeskap i Europeiska unionens råd som inleddes den 1 januari. Frankrikes prioriteringsområden är centrerade kring ett mer suveränt, självständigt och tryggt Europa, en ny europeisk tillväxtmodell och ett mer humant Europa. Europeisk minimilön, gemensam koldioxidtull och Fit for 55 är några av de förhandlingar som kommer att vara i fokus under Frankrikes ordförandeskap.

Den 1 januari tog Frankrike över det roterande ordförandeskapet för Europeiska unionens råd från Slovenien. Det 6 månader långa ordförandeskapet som löper till den 30 juni 2022 innebär att Frankrike ska ansvara för att driva ministerrådets arbete med EU:s lagstiftning framåt, säkra kontinuiteten i EU:s agenda samt se till att medlemsländerna samarbetar. Landet som innehar ordförandeskapet ska arbeta för hela unionens intresse men har en möjlighet att sätta en nationell prägel på agendan och styra EU:s riktning till en viss utsträckning, genom de prioriteringar och det sexmånadersprogram som ordförandelandet tar fram.  

Suveränitet, återhämtning och samhörighet 

Under det franska ordförandeskapet ska EU:s suveränitet och strategiska självständighet, den ekonomiska återhämtningen och stärkandet av samhörigheten i Europa prioriteras enligt det ordförandeprogram som offentliggjordes den 1 januari 2022. Frankrikes president Emmanuel Macron välkomnade den 6–7 januari EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen samt ledamöterna av kommissionärskollegiet till Paris för invigningen av det franska ordförandeskapet. Den 7 januari höll Macron och von der Leyen en gemensam presskonferens där prioriteringsområdena i det franska programmet presenterades. Macron sammanfattade det med ledorden “Återhämtning, styrka och tillhörighet”. 

Ett mer suveränt Europa 

Genom att reformera Schengenområdet, stärka Europas yttre gränser, kontrollera migration och förändra asylpolitiken vill Frankrike främja Europas suveränitet och försvara europeiska värderingar och intressen. Frankrike vill bland annat se ökade satsningar på Europas försvar och säkerhet, förbättrade förbindelser med Afrika och västra Balkan samt fördjupat säkerhetssamarbete mellan medlemsländerna. 

 Ett mer humant Europa 

Ett annat prioriteringsområde rör de sociala frågorna och återhämtning efter Covid-19-pandemin i Europa. Frankrike villarbeta för att nå överenskommelser i förhandlingarna mellan Europaparlamentet och ministerrådet i frågor såsom europeisk minimilön och lönetransparens samt stödja inrättandet av Europeiska Hälsomyndigheten för beredskap och insatser (HERA).  

En ny europeisk modell för tillväxt 

Frankrike vill också införa en ny europeisk modell för tillväxt, där mer högkvalificerade och bättre betalda jobb erbjuds och där innovation och teknisk excellens främjas. Ekonomisk utveckling ska också anpassas till klimatmålen och president Macron sa under presskonferensen den 7 januari att en gemensam koldioxidprissättning på importerade produkter ska implementeras, vilket ska göra det möjligt för europeiska industrier att bevara sin konkurrenskraft. I detta avseende kommer förhandlingarna kring det stora klimatpaketet Fit for 55 vara en viktig del under det franska ordförandeskapet. Enligt den nya modellen har Frankrike även beskrivit digital transformation som en prioritet och hoppas kunna slutföra förhandlingar om de två nya digitala tjänste- och marknadslagarna för internet: EU:s digitala marknadsakt (DMA) och digitala serviceakt (DSA).  

Ordförandeskapstrion Frankrike, Tjeckien och Sverige 

De medlemsländer som innehar ordförandeskapet har ett nära samarbete i en grupp om tre medlemsländer, en så kallad trio. Denna 18-månadersperiod består av Frankrike, Tjeckien och Sverige. Näst på tur står Tjeckien, därefter är det dags för Sverige att ta över stafettpinnen den 1 januari 2023. Invigningen för det svenska ordförandeskapet kommer att äga rum i Kiruna i januari 2023.  

Se hela pressmeddelandet här   

Läs Frankrikes ordförandeprogram här

Läs mer om ordförandeskapstrions program här  

/Maria Boström 

14 Jan 2022 Medborgarnas EU

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Maria Bostrom

Mer information