Arctic Five på besök hos North Sweden

26-27 september tog North Sweden, tillsammans med NSPA-kontoren, emot universiteten i Arctic Five som samarbetar för att stärka Arktisk forskning i EU:s faktiska regioner. Under dagarna arrangerades möten med EU:s politiker och tjänstemän för att påminna om vikten av starkt stöd till arktisk forskning för att fortsätta hållbar tillväxt av EU:s arktiska områden.

Arctic Five är ett samarbete mellan fem nordliga universitet; UiT- Norges Arktiska Universitet, Luleå Tekniska Universitet, Umeå universitet, Laplands Universitet och Oulus Universitet. 

Under Arctic Five’s besök på North Norway & North Swedens gemensamma kontor arrangerades möten på kontoret med relevanta arktiska aktörer gällande arktisk forskning och arbetet för ett stärkt samarbete med arktiska nätverk i EU. Arctic Five träffade bland annat EU:s nya arktiska ambassadör, Clara Ganslandt, och estniska EU-parlamentarikern Urmas Paet, för att diskutera EU:s pågående processer inom Arktis- och forskningspolitik samt hur arktisk forskning ska kunna stärka samarbetet med arktiska nätverk i EU.

Under besöket träffade Arctic Five EU:s nya Arktiska ambassadör, Clara Ganslandt, på North Swedens kontor.

Arctic Five ville under sina möten trycka på vikten av att EU borde ha ett tvärvetenskapligt fokus på Arktisk forskning, där alla vetenskapliga fält som behövs för en hållbar utveckling av Arktisk, inkluderas vid sidan av den polarforskning där globala klimatförändringar står i fokus. ”Vi måste sträva efter att bli lösningsorienterade, och forskning är grundläggande för det. Genom att använda de resurser som vi har, kan vi stärka samarbetet”, säger Peter Sköld från Arctic Five.  

Den 27 september träffades även rektorerna för de fem Arctic Five-universiteten i North Swedens lokaler för ett möte om det framtida arbetet i Arctic Five. Besöket skedde i samband med de nordiska universitetsdagarna i Bryssel, som samlade nära 60 rektorer och vice-rektorer från alla nordiska länder. 

På mötet diskuterades det även kring hur Arctic Five’s arbete ska se ut framåt.  

Läs mer om Arctic Five här.

Läs mer om Arctic Five’s besök i Bryssel här.

Läs NSPA:s artikel om besöket här.

/Nora Vinderå

12 Okt 2022 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information