EU-kommissionen har antagit Europeiska innovationsrådets arbetsprogram för 2022

Onsdag den 14 februari antog EU-kommissionen Europeiska innovationsrådets (EIC) arbetsprogram för 2022. Det öppnar upp för finansieringsmöjligheter motsvarande 1,7 miljarder euro för 2022. Pengarna ska gå till innovatörer för expansion och skapande av nya marknader, till exempel inom kvantdatorteknik, den nya generations batteri eller genterapi.

Europeiska innovationsrådet (EIC) har fått klartecken av EU-kommissionen för sitt arbetsprogram vilket öppnar upp för finansieringsmöjligheter motsvarande 1,7 miljarder euro som entreprenörer och forskare kan få ta del av under 2022. Finansieringen ska särskilt stödja kvinnliga innovatörer och expanderande företag i olika storlekar.  

- Europa är fast beslutet att stödja innovation och ny teknik och vi är på god väg att uppfylla vårt mål att göra Europeiska innovationsrådet till Europas enhörningsfabrik (Enhörningar är företag som är värderade till mer än 1 miljard euro), säger Mariya Gabriel, EU-kommissionär med ansvar för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor. 

Arbetsprogrammet nya inslag  

Arbetsprogrammet 2022 innehåller olika delar. Det handlar om följande:  

  • Ett nytt initiativ från EIC Scale-Up 100: Europeiska innovationsrådet ska identifiera 100 lovande företag i EU som har potential att bli värderade på över en miljard euro, så kallade enhörningar.   
  • Kapitalinvesteringar på över 15 miljoner euro: EIC kommer att göra det möjligt för företag som arbetar med teknik av strategiskt europeiskt intresse att ansöka om investeringar på mer än 15 miljoner euro.  
  • Starkare stöd till kvinnliga innovatörer: Utveckling av ett innovationsindex för jämställdhet och mångfald för att identifiera brister och uppmuntra mångfald inom företagen. Detta kommer att ge enhetlig information till investerare, finansiärer, kunder och beslutsfattare. Det kommer också finnas mer priser för EU:s kvinnliga innovatörer.  
  • Bidrag till de politiska prioriteringarna: Arbetsprogrammet för 2022 innehåller också finansieringsmöjligheter med över 500 miljoner euro för företag som utvecklar teknik som kommer att bidra till EU:s mål att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 % fram till 2030. 
  • Förenkling av ansökningsprocessen: EIC strävar efter att kontinuerligt förbättra sina processer för att underlätta för de sökande. Företag som inte erbjuds finansiering kan istället erhålla en så kallad spetskompetensstämpel. Den innebär att företaget lättare kan få finansieringsstöd från andra EU-projekt, såsom strukturfonderna eller återhämtningsfonderna. Under 2022 kommer fler ansökningar att öppnas för företag att söka och en kontinuerlig ansökningsprocess kommer att införas. 

En informationsdag kommer äga rum tisdagen den 22 februari för att informera om hur Europeiska innovationsrådet fungerar, hur man ansöker om finansiering, vem som är berättigad för stöd och vilka nyheter det finns för året. Ansökningsperioden för företag öppnar den 1 mars.  

Sverige  

I Sverige finns det 254 företag som redan fått finansiering från EIC. Åtta företag har fått aktieinvesteringar och 202 företag som fått spetskompetensstämpeln. I Sverige är de tre största företagen som växt mest sen finansiering Bioarctic, Azelio och Arcam.  

Europeiska innovationsrådet 

Sedan 2018 har Europeiska innovationsrådet byggt upp en portfölj av teknologier och företag från över hela Europa. Dessa företag väljs ut då de är banbrytande för nya idéer och innovativa lösningar över sektorer inklusive digital, hälsa och miljö. Över 5500 nystartade-, små- och medelstora företag från hela Europa som har stöttats av EIC har i sin tur lockat till sig cirka 10 miljarder euro i investeringar. 

Europeiska innovationsrådet lanserades i mars 2021 som en stor nyhet inom Horisont Europa programmet efter en pilotfas mellan 2018–2020. EIC består av oberoende ledamöter från innovationsvärlden (entreprenörer, forskare, investerare, företag och andra representanter från innovationsekosystemet). Budgeten för 2021–2027 är cirka 10 miljarder euro. 

Läs mer om innovationsrådets arbetsprogram här. 

Läs mer om innovationsrådet mottagare för investeringar här. 

Läs mer här om innovationsrådets pilotrapport här. 

/Emilia Zetterlund 

15 Feb 2022 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information