Norra Sveriges perspektiv på skogens kalhyggen i samtal med EU-kommissionen

”Ett riktigt bra möte som man blev glad av”. Det var kommentaren från regionrådet Nils-Olov Lindfors från Norrbotten efter mötet den 15 juni om kalhyggen med EU-kommissionens Stefanie Schmidt som arbetar med skogsfrågor på EU:s generaldirektorat för miljö (DG Envi).

Den 15 juni träffade regionrådet Nils-Olov Lindfors, Regionråd i Norrbotten, den tjänsteperson på EU-kommissionen som arbetar med lagförslag kopplat till kalhyggen, Stefanie Schmidt på DG Envi. Skogen är en het debatt på EU-arenan just nu där delar ur det omfattande klimatpaketet Fit for 55 med betydelse för skogsbruket i norra Sverige förhandlas. North Sweden arbetar aktivt för att lyfta fram perspektiv från norra Sverige för att säkerställa ett fortsatt aktivt skogsbruk. Detta möte var en av många aktiviteter som North Sweden anordnat under våren för att påverka EU-kommissionen i rätt riktning i fråga om skogens roll att bidra till såväl samhälls- som klimatnytta.

Den viktigaste punkten på mötet enligt Nils-Olov Lindfors var att förmedla kunskap till EU-kommissionens skogsenhet om vad som krävs för skogstillväxt i Norrbotten som är en region med ganska mycket mörker delar av året. Förutom Nils-Olov Lindfors deltog Per-Erik Andersson, strateg på Region Norrbotten och Gölin Carina Christiansen från North Sweden European Office. 

Samtal med EU-kommissionen 

Det dominerande trädslaget i regionen är tall som är särskilt ljuskrävande och kräver extra mycket solljus för att växa. Av den anledningen är det viktigt i Norrbotten med kalhyggen som släpper ner mycket ljus till marken och plantorna. 

- Det skulle vara svårt att få tall att växa i en mörk granskog, sade han och tillade att kalhyggen idag är inte kala och inte heller stora. Vi sparar grupper av träd och högstubbar för att underlätta återväxten på hygget, sade Nils-Olov Lindfors. 

Gölin Carina Christiansen berättade att en vanlig storlek på svenska hyggen är två hektar och att dessa områden inte bara är viktiga för återväxt av träd utan också för skogsfåglar som orre och tjäder som lägger ägg på marken och behöver solvärme och gräs och ris för skydd för sina kycklingar. 

Stefanie Schmidt berättade att hon just nu deltar i diskussioner där kalhyggen diskuteras livligt och att hon välkomnar mer kunskap och synpunkter om kalhyggen. 

Nils-Olov Lindfors tog även upp de svenska skogsböndernas stora insatser för klimatet genom den kolbindning som skogarna bidrar med.  

Norra Sverige som draglok för EU i en grön omställning togs upp men också känslan i regionerna att EU genom överreglering runt biomassa riskerar att hindra en grön omställning, exempelvis när det gäller bioenergi och biodrivmedel. 

- Vi representerar fyra nordliga regioner som är redo att leda en grön omställning och vi är en resurs och en tillgång för hela EU i den utvecklingen, sade Gölin Carina Christiansen. 

Läs om North Swedens skogswebbinarium den 2 juni här.

Läs North Swedens nyhet om de senaste förhandlingarna kring markanvändning och skogsbruk här.

/Julia Hanson

Miljöpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Maria Larsson

Mer information