Norrbotten på Svenskt-Tyskt rymdmöte i Berlin

Den 18 mars arrangerade svenska ambassaden i Berlin ett möte mellan rymdaktörer i Sverige och Tyskland med syftet att initiera starkare samarbeten mellan de båda rymdnationerna. Uppslutningen från Sverige var stor med deltagare på plats samt via länk från bland annat Region Norrbotten, LTU och Swedish Space Cooperation. Niklas Johansson från North Sweden deltog på plats och presenterade Norrbottens initiativ S3P Space som samlar Europas framträdande rymdregioner som arbetar för att stärka europeisk rymdindustri.

Rymdmötet den 18 mars i Berlin var det andra i ordningen som arrangerats med syftet att binda de två rymdnationerna närmare varandra. Det första mötet hölls på tyska ambassaden i Stockholm 2020 och följdes nu upp med ett möte på den svenska ambassaden i Berlin 18 mars 2022 som summerade pågående samarbeten och diskuterade intressen för en framtida samverkan som stärker de båda nationerna på den europeiska arenan. 

Svensk-tyska rymdsamarbeten 

Mötet samlade aktörer från både nationell och regionalpolitisk ledning samt de framträdande företagen med verksamhet inom rymd. Under mötet deltog de båda ambassadörerna Per Thöresson och Joachim Bertele samt politiska och offentliga representanter i form av Anna Ekström, Sveriges utbildningsminister och Anna Rathsman, generaldirektör vid Rymdstyrelsen tillsammans med deras tyska motsvarigheter. De betonade den ökade betydelsen av rymdteknologi för Europas tillväxt, gröna omställning och resiliens samt betydelsen av att stärka de båda ländernas rymdindustri och rymdinfrastruktur.   

Swedish Space Cooperation (SSC) som driver rymdbasen Esrange i Kiruna var med sin centrala roll i det svenska rymdekosystemet väl representerade på mötet. VD Stefan Gardefjord presenterade med tyska partners från Rocket Factory Augsburg och Isar Aerospace Technologies satsningarna som görs på Esrange som rymdbas för uppskjutningar och moderna små satelliter till omloppsbana. Philip Påhlsson, direktör med ansvar för strategi och innovation inom vetenskapliga tjänster, presenterade SSC verksamhet att nyttja vätgas som drivmedel i raketer för uppskjutning tillsammans med tyska samarbetspartners.  

Under ett pass, dedikerat för de akademiska samarbetena, presenterade René Laufer, professor i rymdtekniska system vid Luleå Tekniska Universitet (LTU), universitetssamarbete med tyska aktörer. Bland annat det europeiska multinationella Airbus Defence and Space som har valt LTU som sin forskningspartner i Sverige.   

René Laufer, professor i rymdtekniska system vid Luleå Tekniska Universitet.

Norra Sveriges regioner i europeisk rymdindustri 

Även det regionala perspektivet presenterades under mötet med företrädare från några av de starkaste rymdregionerna Bremen, Baden-Württemberg och Bayern. Region Norrbotten representerades av regionrådet Nils-Olov Lindfors som beskrev rymdens betydelse för Norrbottens näringsliv och betydelsen av samverkan för stark europeisk konkurrenskraft. 

Nils-Olov Lindfors, regionråd i Norrbotten

Niklas Johansson från North Sweden European Office presenterade Norrbottens initiativ S3P Space som samlar Europas ledande rymdregioner som investerar och på olika sätt stöttar de regionala innovationsekosystemen för att bygga upp en starkare europeisk kapacitet för rymdkapacitet. Initiativet är en del av EU:s plattformar för smart specialisering (S3) där regioner bjuds in att formera interregional samverkan inom tematiska områden baserat på deras S3-strategier. Förutom Norrbotten som leder plattformen deltar även Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Mazovia, Toscana, Västra Götaland och Zuid Holland.  

/Niklas Johansson 

30 Mar 2022 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information