Norrbottens vätgasaktörer tar plats på EU Hydrogen Week

Norrbottens företag, universitet och kommuner som storsatsar på vätgas tog i veckan plats på EU:s stora vätgasevent med en paviljong märkt med North Sweden Hydrogen. I Norrbettensdelegationen ingår både de stora industribolagen så som SSAB, LKAB och H2GS, regionens forskningsaktörer så som LTU Ch2ess och nationella aktörer samt energibolagen. Även representanter från de kommuner i Norrbotten som är mål för de stora investeringarna och som nu arbetar för att skala upp, växa och möjliggöra de stora industrietableringarna var med på plats. North Sweden arrangerade under veckan ett nätverksevent med aktörerna från norra Sverige och brysselbaserade aktörer med aktiviteter inom vätgas.

EU Hydrogen Week är EU:s årliga event som samlar EU:s beslutsfattare, myndigheter och företag som är engagerade i den gröna omställning via vätgas, som utgör en viktig del av EU:s energipolitik. Det är det största årliga eventet helt tillägnat åt vätgas och leds av EU-kommissionen tillsammans med Clean Hydrogen Partnership och dess medlemmar, Hydrogen Europe och Hydrogen Europe Research. Efter pandemin är vätgasmässan nu på plats i Bryssel 24–28 oktober med fysisk närvaro och inkluderar både en Högnivåkonferens för institutionernas delegater och industrirepresentanter, en forskningskonferens och en Expo med ett utställningsområde där framstående vätgassatsningar visar upp sina projekt. Vätgas ses som en stor möjlighet att lagra och leverera energi utan utsläpp av koldioxid och är ett område där norra Sverige på många sätt ligger i framkant i utvecklingen.  

North Sweden Pavillion Att minska koldioxidutsläppen från det omöjliga 

En delegation med företrädare för Norrbottens företag, städer och universitet som arbetar med vätgas deltar under mässan både med en gemensam monter märkt North Sweden Pavillion och som talare under eventen. Vätgasutveckling sker runtom i hela norra Sverige och Norrbotten samlar signa aktörer till en så kallad Hydrogen Valley i EU. Invest in Norrbotten, ett samarbete mellan Region Norrbotten och kommunerna i Norrbotten med syfte att stödja och samordna företag som planerar att etablera eller utöka sin verksamhet i Norrbotten, stod som samordnare för montern. Där samlas centrala aktörer för norra Sveriges gröna omställning där vätgas utgör en betydande part. Det gemensamma budskapet för deltagandet är "North Sweden – Decarbonizing the impossible".

North Sweden bjöd in till nätverksevent med vätgasindustrierna från Norrbotten 

Under vätgasveckan arrangerade North Sweden ett nätverksevent där Brysselbaserade aktörer fick en uppdatering om norra Sveriges gröna samhällsomställning som är omtalad och får stor uppmärksamhet i Bryssel. Under kvällen gav alla Norrbottens vätgasaktörer på lokal och regional nivå, men även nationella och internationella aktörer engagerade i regionens arbet, som fanns på plats en presentation av sina projekt och utmaningar. I korta pitchar berättade om vad de gör och hur det hänger ihop i den utveckling som sker i regionen, inför en publik bestående av Brysselbaserade representanter som på olika sätt är delar ambitionerna om en grön omställning med hjälp av vätgas. Erik Bergkvist, Europaparlamentariker från Västerbotten, medverkade också med att i ett slutord konstatera hur norra Sverige idag driver på EU:s gröna omställning.

Från norra Sverige deltog representanter från SSAB, H2 Green Steel, Grupo Fertiberia, LKAB, Nordion Energi, Ionatics, Luleå Energi, Fortum och Luleå tekniska universitet via CH2ESS, RISE och Swerim samt Bodens och Gällivares kommuner.

Martin Pei, teknisk direktör på SSAB, berättar om det det senaste inom SSAB.
Fredrik Granberg, projektledare LTU, ger en kort pitch om Center for Hydrogen Energy Systems Sweden - (CH2ESS).
Malin Jonsson Fredriksson, Public Affairs på H2 Green Steel, ger en kort pitch om vad H2GS gör.

Se SVT:s filmklipp om Norrbotten på EU Hydrogen Week här

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information