North Sweden krokar arm med skogsregioner i södra Europa gällande EU:s förslag om bindande mål för återställande av natur

North Sweden på möte i Europaparlamentet tillsammans med ERIAFF, ett europeiskt nätverk mellan regionala parter inom jordbruk, mat och skog, för att diskutera det omdebatterade förslaget ”Bindande mål för återställande av natur” och komma med inspel till det kommande betänkandet om förslaget.

Ett av de mest debatterade förslagen just nu från EU som gäller skog är förslaget om ”Bindande mål för återställande av natur”. Ett av våra nätverk inom skog är ERIAFF, ett europeiskt nätverk mellan regionala parter inom jordbruk, mat och skog, och styrkan här är att vi samarbetar med regioner i alla delar av EU.

- Det är lätt att tro att det bara är ett fåtal länder som berörs av EU:s olika förslag som gäller skog. Men vi har många vänner i EU som vill skydda skogsnäringen och det nationella självbestämmandet över skog, säger Gölin Carina Christiansen som jobbar med skogsfrågor på North Sweden European Office.

I början av december besökte regionala representanter från Italien, Spanien, Finland och Sverige, fyra regioner från fyra länder, rådgivaren Sonia Sanchez Gomez som är ansvarig för Europaparlamentets handläggning av förslaget. Hon är assistent till den spanska parlamentsledamoten Cesar Luena som sitter i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) och är utsedd rapportör för förslaget och anvsarar för att utarbeta ett betänkande om förslaget. I arbetet med betänkandet kan rapportören samråda med relevanta experter och berörda parter. 

Med på mötet var Fabio Boscaleri från Toscana, Italien, Cristina del Canto Mozas från Castilla y Léon, Spanien, Tiia Talvisaara från Östra och Norra Finland och Gölin Carina Christiansen som representerar Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Härjedalen.

- Vi tog upp vikten av förståelse för att mark inom EU ofta brukas av någon för produktion av mat eller skogsråvara och att det är viktigt inte bara för deras egen försörjning utan för allas försörjning, säger Gölin Carina Christiansen.

Nätverket ERIAFF:s position som är signerad av 15 regioner inom EU överräcktes och diskuterades liksom nätverket Northern Sparsely Populated Area (NSPA). Även punkterna i politikernätverket EuropaForum Norra Sveriges (EFNS) positionspapper med synpunkter på EU-kommissionens nya förslag till förordning om restaurering av natur framfördes och rådgivaren Sonia Sanchez Gomez fick positionspapperet på mejl efter mötet.

- Vi representerar några olika nätverk som alla tycker att brukande av mark är viktigt och människors försörjning på landsbygden är viktigt så på det sättet passar det väldigt bra att vi går fram gemensamt,” säger Gölin Carina Christiansen.

Sonia Sanchez Gomez var tydlig med att brukarna inte ska glömmas bort och att det ska finnas pengar att ersätta människor som förlorar inkomst när produktionsmark görs om till natur.

Läs hela ERIAFF:s position här.

Läs hela EFNS:s position här.

Läs om när EFNS skrev under ERIAFF:s position om Bindande mål här.

20 Dec 2022 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information