Ny utlysningsperiod för EU-programmet Digital Europe har öppnats

Den 22 februari öppnade den andra utlysningsomgången för programmet Digital Europe (DIGITAL). DIGITAL fokuserar på projekt som utvecklar digital teknik till företag, medborgare och offentliga förvaltningar. Utlysningarna är öppna för företag, organisationer och offentliga förvaltningar från EU:s medlemsstater. Ansök senast 17 Maj 2022.

Programmet Digital Europe (DIGITAL) är ett nytt EU-finansieringsprogram för EU:s budgetperiod 2021–2027. Programmet fokuserar på att utveckla digital teknik till företag, medborgare och offentliga förvaltningar. Den 22 februari öppnade den andra utlysningsomgången för programmet. DIGITAL bidrar till att uppnå de digitala målen som utformas av EU-kommissionen genom olika arbetsprogram. Utlysningarna är öppna för företag, organisationer och offentliga förvaltningar från EU:s medlemsstater, EFTA/EES-länder, såväl företag från andra länder som är associerade till området. 

Syftet med Digital Europe 

Syftet med programmet är att möjliggöra en omställning till ett digitalt Europa. Det antagna arbetsprogrammet för 2022 syftar till att utveckla nyckelområden inom den digitala sektorn och uppnå EU-kommissionens digitala mål till 2030. Nyckelområdena handlar om superdatorer, artificiell intelligens, cybersäkerhet, avancerande digitala färdigheter och en breddning av användning inom digital teknik i hela samhället och ekonomin. Arbetsprogrammet antogs 10 november 2021 och den första ansökningsomgången ägde rum november 2021. 

Budgeten på 7,5 miljarder euro för perioden 2021–2027 ska påskynda den ekonomiska återhämtningen och forma den digitala omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi enligt EU-kommissionen. DIGITAL är utformat så att den kompletterar den finansiering som finns tillgänglig genom andra EU-program, såsom Horizon Europe-programmet för forskning och innovation och Connecting Europe Facility för digital infrastruktur, återhämtnings- och motståndskraftsfaciliteter för att nämna några.  

Finansiering 2022 

Finansieringen för året 2022 är över 249 miljoner euro. Dessa pengar fördelas sedan i olika projekt som inkommer från utlysningen. De olika utlysningarna man kan söka omfattar branscher som dataområden, infrastruktur för blockchain, utbildningar för avancerad digitala färdigheter, digitala lösningar för bättre statliga tjänster, pilotprojekt som använder artificiell intelligens (AI) för brottsbekämpning, och AI-testanläggningar. Dessutom kommer EU-kommissionen investera 43 miljoner euro i projekt inom området cybersäkerhet inom hälsosektorn och utbyggnaden av ett nätverkscentrum för att hjälpa medlemsstaterna att implementera relevant EU-lagstiftning om cybersäkerhet. 

Deadline för utlysningarna är den 17 maj 2022. Ytterligare utlysningar inom programmet Digital Europe förväntas publiceras sommaren 2022. 

Läs mer om utlysningarna här

Läs mer om programmet Digital Europe här

/Emilia Zetterlund

01 Mar 2022 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information