Organisera ett event under EU:s hållbara energidagar

Mellan juni och september pågår EU:s dagar för hållbar energi, Sustainable Energy Days, varvid EU-kommissionen uppmuntrar lokala och regionala aktörer att anordna evenemang i Bryssel eller på lokal nivå för att diskutera och visa upp arbete inom hållbar energi. Ansökan är öppen till och med den 16 september för att delta i EU-kommissionens program.

European Energy Days pågår mellan juni och september och syftar att föra den politiska konferensen, European Energy Week, närmre lokala områden för att diskutera hur medborgare kan bli en del av EU:s omställning till grön energi. Detta ligger dessutom i linje med REPowerEU, EU:s plan för att övergå till fossilfri energi. 

Ansök om att bli värd 

EU-kommissionen bjuder nu in arrangörer att anordna evenemang under EU:s dagar för hållbar energi – Sustainable Energy Days. Vem som helst kan ansöka om att bli värd och arrangera evenemang fysiskt eller digitalt. Exempel på arrangemang skulle kunna vara att uppmärksamma, debattera, eller hålla i workshops. Interaktiva format uppmuntras för att väcka engagemang bland medborgare. Att bli arrangör under dagarna för hållbar energi är ett tillfälle att visa upp sin regions bidrag till EU:s arbete för att uppnå klimatmålen.  

Kraven för ansökningar är: 

  • Evenemanget ska arrangeras i juni, juli, augusti eller september 
  • Hållas lokalt 
  • Vara ickevinstdrivande och utan inträdesavgift 
  • Evenemanget ska ha minst 10 deltagare 

Sista ansökningsdag är 16 september. 

Läs mer om registreringen, här. 

Läs mer om REPowerEU, här. 

/Hanna Bergman 

27 Apr 2022 Klimatpolitik

Klimatpolitik

De beslut som tas inom EU:s klimatpolitik har inverkan på regionens näringsliv och invånarnas livsmiljö. Utöver de klimat- och energirelaterade målen främjar EU arbetet med en ökad biodiversitet, en hållbar användning av naturresurser, att motverka hälsoproblem orsakade av klimatförändringar, ett hållbart jordbruk och att säkra EU:s livsmedelsförsörjning. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolkningsstruktur som klimat vilka måste tas hänsyn till vid utformandet av unionens lagstiftning.

Kontaktperson: Carina Christiansen

Mer information