Skellefteå vinner EU-pris för Europas mest tillgängliga stad

Den 25 november delades EU:s pris för mest tillgängliga stad ut och årets vinnare var Skellefteå som tävlade mot 42 andra europeiska städer. Priset tilldelas den stad som arbetat mest effektivt med att göra tillgänglighetsåtgärder för människor med funktionsnedsättningar och äldre. Vinstsumman är 150 000 euro.

Efter den första omgången stod sex städer som finalister för att vinna Access City-priset. Skellefteå tävlade mot tyska Hamburg, slovenska Ljubljana, franska Grenoble och de spanska städerna Córdoba och Mérida. För att vinna priset måste en stad ha en ambitiös vision med sitt tillgänglighetsarbete och syftet är att främja jämlik tillgång till stadsliv och sprida goda exempel. 

Ett Skellefteå för alla gynnar hela samhället 

Ett brett arbete med flera olika aspekter har gett resultat. Det är kontentan när Elin Brännström, delaktighetssamordnare på Skellefteå kommun, berättar om Skellefteås framgångsfaktorer i en intervju publicerad på Skellefteå kommuns hemsida. Detta arbete består bland annat av den kommunövergripande strategin Ett Skellefteå för alla, den breda politiska enigheten kring frågan och samverkan med organisationer som är specialiserade på tillgänglighetsfrågor. 

Vägen framåt består av att fortsätta på den inslagna vägen och arbeta med att integrera tillgänglighetsperspektivet i hela kommunen, enligt Elin Brännström. Hon framhåller också att universell utformning är någonting som gynnar hela samhället, och inte bara de som lever med funktionsnedsättningar. 

Europeiska dagen för människor med funktionsnedsättningar 

Priset delades ut under konferensen europeiska dagen för människor med funktionsnedsättningar som hölls i Bryssel mellan den 24–25 november, där också en delegation från Skellefteå kommun var på plats för att ta emot priset. Konferensen samlar politiker, experter och andra som arbetar med tillgänglighetsfrågor.  

Läs Skellefteå kommuns nyhet om priset och intervjun med delaktighetssamordnaren Elin Brännström här. 

Läs North Swedens tidigare nyhet om Access City-priset här. 

/Emil Olofsson

Medborgarnas EU

För EU:s institutioner är det viktigt att involvera medborgare i politiken för att öka det politiska deltagandet och främja en gemensam europeisk tillhörighet. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarnas livsmiljö. Sveriges ursprungsbefolkning samerna har en viktig röst i den arktiska politiken på EU-arenan där det finns kulturella och politiska intressen. North Sweden bevakar utvecklingen inom inom kultur och kreativa näringar, folkhälsa, jämställdhet, kompetensutveckling, turism och civil- och demokratifrågor.

Kontakt: Julia Hanson

Mer information