Sverige toppar EU-statistik av andelen förnybara drivmedel inom transportsektorn för 2020

En sammanställning från Eurostat visar att andelen förnybara energikällor som användes i den svenska transportsektorn under 2020 var närmare 32 procent. Det är mer än tre gånger så mycket som EU-snittet. Detta beror enligt Eurostat på den ansenliga mängd biobränslen som används i Sverige.

Den 2 februari rapporterade generaldirektoratet Eurostat, som har i uppgift att sammanställa och redovisa officiell statistik för Europeiska unionen och dess medlemsstater, att EU uppnått målet om att 10 procent av transportdrivmedel under 2020 ska komma från förnybara energikällor. Av sammanställningen framgår även att Sverige toppar EU-statistik av andelen förnybara drivmedel inom transportsektorn för 2020 (se bilden).

Att Sverige ligger i topp förklaras av den omfattande användningen av biobränslen som uppfyller kraven för förnybara drivmedel. På andraplats kom Finland med 13 procent – knappt hälften av andelen i Sverige – följt av Nederländerna och Luxemburg. Grekland och Litauen rapporterade den lägsta användningen av andelen förnybara energikällor inom transportsektorn, på cirka 5 procent.

Läs Eurostats sammanställning av statistik, här.

/Vilma Johansson

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information