Utlysning för CEF transport är öppen

Nu har CEF transport öppnat en utlysning som riktar sig till projekt med fokus på uppgraderad och förbättrad europeisk infrastruktur. Projekten som får ta del av finansieringen ska verka för ett hållbart transportnätverk. Ansök senast 18 januari 2023.

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) för transport har nu öppnat en utlysning. Syftet med CEF är att, genom finansiellt stöd, främja tillväxt, arbete och konkurrens genom specifika investeringar inom infrastruktur i EU. Fonden stöttar också trans-europeiska nätverk inom tre sektorer: transport, energi och digitala tjänster. CEF transport finns för att stötta finansieringar i utveckling, restaurering och uppdatering av transportinfrastruktur i Europa. Deadline för ansökan är den 18 januari 2023. 

Årets utlysning har åsidosatt 5,12 miljarder euro för projekt som riktar sig till uppgraderad och förbättrad europeisk transportinfrastruktur. Utlysningen riktar sig till projekt som på olika sätt inriktar sig på ny uppgraderad och förbättrad europeisk transportinfrastruktur. EU-kommissionen vill att projekt som får finansiering genom denna utlysning ska hjälpa till med att öka hållbarheten i transportnätverk och sätta EU på rätt spår mot att uppnå målet att skära ned på transportutsläpp med 90% till 2050. Detta mål är del av EU:s gröna giv.  

Utlysningens budget finns nu tillgänglig för att stötta projekt i trans-europeiska transportnätverks (TEN-T) stomnät och övergripande nät inom följande områden:  

  • Järnväg 
  • Inlandsvattenvägar 
  • Maritima- och inlandshamnar  
  • Vägsäkerhet 
  • Järnvägsterminaler 
  • Multimodala logistikplattformar 
  • Multimodala passagerarknytpunkter 
  • Smarta och samverkande applikationer för transport 
  • Säker rörlighet 
  • Infrastrukturens motståndskraft 

En informationsdag om CEF transport kommer äga rum den 5 oktober.  

Läs mer om utlysningen och ansök här.

Delta i infodagen här.

Läs mer om fonden för ett sammanlänkat Europa här.

Läs mer om CEF transport här.

/Nora Vinderå

27 Sep 2022 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information