Utlysning för kompetensförsörjning i teknikintensiva regioner

Det europeiska institutet för innovation och teknologi (EIT) har öppnat en utlysning för projekt som besvarar behoven inom kompetensförsörjning som behövs för att klara den gröna och digitala omställningen och riktar sig specifikt till projekt som går i linje med Deep Tech Talent Initiativet. Ansökningsperioden öppnar den 17 november och deadline är den 28 februari 2023.

Det europeiska institutet för innovation och teknologi (EIT) har offentliggjort att de kommer öppna en tredje omgång utlysningar den 17 november. Utlysningen riktar sig till institutioner för högre utbildning (HEI). Initiativ har till syfte att stötta uppbyggnad av innovationskapacitet för högre utbildning och är en del av EIT:s strategiska innovationsagenda för 2021–2027. Projekten har även en tydlig regional dimension då projekten ska svara upp mot de regionala behoven av kompetensförsörjning med koppling till de regionala strategierna för smart specialisering.  

Novembers utlysning bjuder in institutioner för högre utbildning till att designa aktiviteter som ska förbättra deras entreprenörs- och innovationsförmåga. Utlysningen kommer välja ut upp till 16 projekt och för första gången kommer utlysningen vara öppen för både nya organisationer och existerande partners från första och andra utlysningarna. De utvalda projekten kommer få ta del av som mest 750 000 euro, upp till 350 000 i första fasen (maj-december 2023) och upp till 400 000 euro i andra fasen (januari-juli 2024). Ansökningssystemet för utlysningarna kommer öppna den 17 november. Deadline är 28 februari 2023. 

Fokus på Deep Tech Talang 

Den tredje utlysningen kommer ha fokus på så kallad ”deep tech”, vilket främst innebär verksamhet inom högteknologisk innovation inom teknik eller betydande vetenskapliga framsteg t.ex. AI. Projekten som väljs ut bör kunna visa hur de kommer bygga innovationsförmåga genom integrering av aktiviteter som skapar Deep Tech Talang. Exempel på sådana aktiviteter är; integrering av deep tech i kursplaner, stöd till deep tech start-ups och spin offs samt aktiviteter som underlättar för deep tech innovationer som går ut på marknaden. 

Projekten måste även visa hur deras applikationer linjerar sig med Deep Tech Talent Initiativet och bidra till deep tech innovation. Deep Tech Initiativet har som mål att utveckla en stark talangpool  för Deep Tech och därmed bidra till den relevanta kompetensförsörjningen som krävs för att klara av den gröna och digitala omställningen. Initiativet syftar till att bredda Europas arbetskraft och expandera företag med hög tillväxt som arbetar inom deep tech områden.  

Informationssessioner och fler resurser 

EIT:s HEI initiativ kommer även organisera en serie informationssessioner som kommer hållas online. Där finns möjlighet att få reda på mer om utlysningen samt ställa frågor. Den 17 november kommer de även lägga ut fler resurser och information om behörighet på hemsidan.   

Läs mer om utlysningen och ansök här.   

Hitta utlysningstexten här. 

Läs mer om EIT:s HEI initiativ här. 

Läs mer om Deep Tech Talent Initiativet här.   

/Nora Vinderå

09 Nov 2022 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information