EU enas om mål för hållbara flygbränslen - 70% fossilfria bränslen till 2050

Alla flygplan som avgår från en EU-flygplats kommer från 2025 att tvingas använda en viss andel grönt flygbränsle. Från och med 2050 gäller 70 procent enligt en överenskommelse som nåddes av Europaparlamentet och EU:s medlemsstater sent på tisdagen den 25 april. Hållbara flygbränslen inkluderar bland annat biobränslen från jordbruks- och skogsrester, bioavfall samt vätgasbaserade bränslen.

En kompromiss nåddes den 25 april kring den så kallade ReFuelEU Aviation-förordningen som presenterades av EU-kommissionen i juli 2021. Förordningen syftar till att öka andelen grönt flygbränsle som måste användas och fastställer vilken typ av råmaterial som är tillåten för produktion av hållbara flygbränslen. Lagen är en del av EU:s klimatpaket Fit for 55 där ambitionen är att minska utsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030 jämfört med nivåerna från 1990. Idag står 13,4 procent av EU:s transportutsläpp från den civila luftfarten.

Vad är hållbara flygbränslen?

Enligt avtalet kommer "hållbara flygbränslen" att inkludera syntetiska bränslen, vissa biobränslen som produceras från jordbruks- eller skogsrester, alger, bioavfall, använd matolja eller vissa animaliska fetter samt återvunna flygbränslen som produceras från avfalls- och plastgaser. Bränslen baserade på foder- och livsmedelsgrödor samt bränslen som härstammar från palm- och sojamaterial kommer inte att betraktas som gröna eftersom de inte överensstämmer med hållbarhetskriterierna. I den slutgiltiga överenskommelsen kommer även kärnkraftsproducerade syntetiska flygbränslen med låg koldioxidgrad att klassas som hållbara.

En av förhandlarna var Europarlamentarikern Erik Bergkvist som sitter i Europaparlamentets transportutskottskrev följande yttrande efter förhandlingarna:

– Detta är bra lagstiftning för klimatet och för Europa, och inte minst för Sverige. De flesta svenska flygplatser ligger under passagerartröskeln för automatisk anslutning, men genom frivillig inkludering kan de klassas som hållbara och få stöd till att ställa om för en hållbar framtid. Det är avgörande för ett land med långa avstånd. Dessutom ligger Sverige långt fram i biobränsletillverkningen, och både skogsbruket och jordbruket kommer med dagens överenskommelse att kunna spela viktiga roller i omställningen. Ska flyget leva upp till klimatmålen och bli ett hållbart transportmedel tillräckligt snabbt kommer vi att behöva alla tillgängliga resurser, säger Erik Bergkvist (S).

Europaparlamentarikern Erik Bergkvist.

EU inför gradvis andel av hållbart bränsle i flygbränsle – från 2% år 2025 till 70% år 2050

Enligt den slutliga överenskommelsen kommer jetbränsle att blandas med hållbara flygbränslen i framtiden. Andelen börjar med 2% år 2025 och ökar sedan till 6% år 2030, 20% år 2035, 34% år 2040 och når slutligen 70% år 2050. Ett delmål i överenskommelsen är att andelen av hållbara bränslen som är utvunna från vätgas kommer att öka. Kravet är att andelen börjar på 1,2% år 2030, ökar till 5% år 2035 och når 35% år 2050.

Från och med 2025 kommer flygningar att förses med en EU-märkning som beskriver resans koldioxidavtryck. Intäkter från böter som tas ut för att inte följa de nya reglerna kommer att gå till forskning om innovativa former av hållbara flygplansbränslen. EU-kommissionen kommer därefter kontinuerligt följa upp regleringens påverkan på till exempel bränslemarknaden, konkurrenskraften och anslutningen inom EU:s flygsektor.

Läs mer om beslutet här

/Andreas Lindström

10 Maj 2023 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information