EU-kommissionen har lanserat samråd om EU:s rymdstrategi för säkerhet och försvar

Medlemsländer i EU, däribland Sverige har efterfrågat en sammanhållen europeisk rymdstrategi för säkerhet och försvar. Rymdsystem och rymdtjänster är viktiga för EU:s ekonomi, samhälle, säkerhet och försvar, och inte minst för Sverige som är det enda medlemslandet i EU som har uppskjutningskapacitet av satelliter på europeiska fastlandet i Kiruna. Rymdstrategin ingår i EU:s strategiska kompass. EU-kommissionen bjuder nu in allmänheten för att lämna synpunkter på strategin. Svara senast 10 februari.

EU-kommissionen planerar tillsammans med medlemsländerna en gemensam rymdstrategi som syftar på att stödja rymdtjänster särskilt ämnade för säkerhet och försvar. Utöver detta vill kommissionen öka EU:s oberoende genom att själv utveckla kritisk teknik och att värdekedjorna hålls säkra från yttre hot. Idag ser EU-kommissionen sårbarheter i EU:s rymdtjänster, särskilt i samband med det hotade säkerhetsläget i Europa.

Samarbete med FN och NATO

Som en del i strategin vill EU-kommissionen förbättra synergieffekter mellan EU:s rymdprogram, försvar- och säkerhetsaktörer. Därmed kan en kommersiell satellit även kombineras med försvar och säkerhetsapplikationer. Vidare ska strategin arbeta nära med andra internationella rymdaktörer som NATO, FN och länder utanför EU. Slutligen vill EU-kommissionen att strategin skall främja konkurrens, skydda leveranskedjor och säkerställa tillgången till kritisk teknik, material och färdigheter. EU-kommissionens antagande av strategin är planerad för första kvartalet 2023. Rådets slutsatser för strategin förväntas under andra halvåret 2023.

Här kan svara på samrådet om du har synpunkter på strategin. Sista svarsdag 10 februari.

Hitta mer information om strategin här. 

/Andreas Lindström

01 Feb 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information