EU-kommissionens förslag: Gör det lättare för EU-medborgare att bo, arbeta och resa utomlands

Den 6 september 2023 lade EU-kommissionen fram ett meddelande med konkreta förslag om fortsatt digitaliserad samordning av de sociala trygghetssystemen i EU. I meddelandet föreslås olika typer av åtgärder för snabbare och enklare gränsöverskridande tillgång till socialförsäkringstjänster. Genom att fullt ut använda sig av digitala verktyg menar EU-kommissionen att byråkratin för medborgare och företag kan minska.

EU-kommissionen skriver att dessa föreslagna åtgärder kan leda till förbättrat informationsutbyte mellan nationella socialförsäkringsinstutioner och göra att sociala förmåner lättare och snabbare kan erkännas och beviljas i andra länder. EU-kommissionens mål är att det ska vara lättare för EU-medborgare att bo, arbeta och resa utomlands samt även för företag att bedriva verksamheter i andra EU-länder.

EU-kommissionen uppmanar medlemsländerna att:

  • Påskynda det nationella genomförandet av elektroniskt utbyte av socialförsäkringsuppgifter, Electronic Exchange of Social Security Information (EESSI), så att det är fullt operativt i hela EU senast i slutet av 2024.

  • Erbjuda fler samordningsförfaranden helt online för att göra det lättare för EU-medborgare att flytta och arbeta utomlands och därtill säkerställa att de snabbt får sina sociala förmåner fastställda.

  • Delta fullt ut i pilotprojekten för det Europeiskasocialförsäkringskortet, European Social Security Pass (Esspass) som undersöker hur medborgarnas rätt till sociala förmåner lättare kan fastställas och kontrolleras över gränserna.

  • Införa europeiska e-identitetsplånboken sommöjliggör för EU-medborgare att bära digitala versioner av intyg om rätt till förmåner, exempelvis det europeiska sjukförsäkringskortet.

EU-kommissionen bistår med tekniskt stöd såväl som erbjuder EU-finansiering, exempelvis genom programmet för ett digitalt Europa, InvestEU, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden +.

Ökad digitaliserad samordning av de sociala trygghetssystemen är också anmärkningsvärt i de pågående förhandlingarna mellan Europaparlamentet och Europeiska unionens råd om översynen av EU:s regler om samordning av de sociala trygghetssystemen.

/Alexander Castwall

Läs mer om förslaget här

04 Okt 2023 Transportpolitik

Transportpolitik

Goda infrastrukturförbindelser är en förutsättning för utveckling och tillväxt av norra Sverige som ett av EU:s arktiska områden. Den råvaruintensiva ekonomi som bland annat står för 90% av EU:s järnmalmsproduktion kräver god infrastruktur inom regionen och förbindelser med resten av EU och globalt. Desamma gäller för den omfattade skogsindustrin med ett nettoexportvärde 90 miljarder kronor i Sverige år 2016. North Sweden arbetar för att EU:s transportpolitik ska möjliggöra fortsatt export och utveckling av regionens näringsliv.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information