EU:s vätgasbank: Nytt stödsystem för produktion av grön vätgas

EU-kommissionen har presenterat ett regelverk för en ny typ av stödsystem som ska stimulera produktionen av grön vätgas. Genom att omvänt auktionsförfarande kan producenter av vätgas motta stöd som är menat att backa upp för den gröna vätgasens merkostnader relativt den gråvätgasen som är fossilbaserad. Den första auktionen, som öppnar 23 november, kommer att omfatta stöd på 800 miljoner

I paketet ”Fit for 55” föreslog EU-kommissionen 2021 en ny stödform som ska ge fart åt produktionen av grön vätgas och bana väg för en europeisk vätgasekonomi. Konceptet har sedan dess vidareutvecklats, bland annat genom en öppen konsultation som har vägts in i den slutliga utformningen av stödsystemet. 

Den 30 augusti presenterades regelverken för auktionsförfarandet som i en första omgång kommer att tillgängliggöra 800 miljoner euro för produktion av grön vätgas i Europa. Systemet erbjuder en premium i Euro per kilo producerad grön vätgas som ska överbrygga skillnaden i produktionskostnad till den grå vätgasen som är producerad med fossila källor. Vätgasproducenten som åtar sig att producera till lägst premium kan tillgodogöra sig medel efter att vätgasen nått marknaden. Systemet är avsett att stimulera produktionen utan att störa marknadskrafterna och uppmuntra mer konstandseffektiv produktion utan att innebära risk för offentliga medel.  

Denna nya stödform har gjorts möjlig genom en uppdatering av ETS-direktivet som reglerar handeln men med utsläppsrätter och gör EU:s intäkter från systemet tillgängliga för EU:s Innovationsfond. Innovationsfonden har tidigare bekostat bidrag till storskaliga industriprojekt som är innovativa och visar stor potential att reducera koldioxidutsläppen men har nu fått fler verktyg. Hybrit i Norrbotten är en av de tidigare som trotsat den hårda konkurrensen och mottagit bidrag från fonden. 

/Niklas Johansson

Den första omgången auktioner kommer att öppna 23 november 2023 och ansökningen kommer gå genom EU:s ansöknings- och anbudsportal som du hittar här

Läs mer om EU:s vätgasbank här

Läs regelverket för auktionen här

Läs mer om Hybrits bidrag från EU:s innovationsfond här

12 Sep 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information