Företag från Norrbotten kammade hem europeiskt pris för entreprenörskap

Vinnarna för European Enterprise Promotion Awards (EEPA) 2023 har korats och i den digitala kategorin var det inkubatorn Go Business vid Piteå Science Park som kammade hem priset med projektet Go Cloud.

EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (DG Grow) genomför årligen en tävling där man lyfter fram aktörer som främjar småföretagande och entreprenörskap på nationell, regional och lokal nivå i Europa. En tävling med hård konkurrens och en prestigefull utmärkelse för innovation och företagande på EU-arenan. 

Go Business digitala omställning främjar samarbete över geografiska gränser  

Go Business är en inkubator vid Piteå Science Park för kreativa och nytänkande entreprenörer i norra Sverige med fokus på att utveckla människan bakom affärsidén. 2019 startades projektet Go Cloud med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att utveckla Go Business inkubatorverksamhet i ett digitalt format. Go Business är numera en digital inkubator som möjliggör kunskapsdelning och samarbete för entreprenörer från hela Norrbotten och Västerbotten. 

Andreas Kanon, verksamhetschef på Go Business, betonar vikten av digitala plattformar i stora glesbefolkade regioner:  

– Det heldigitala formatet är särskilt viktigt i glesbefolkade regioner med långa avstånd, där tillgången till resurser och nätverksmöjligheter är begränsad. Vi vill vara med och bidra till utvecklingen av norra Sverige och en stark entreprenörskultur gynnar regionens ekonomi, attraktionskraft och samhället som helhet.  

Andreas var på plats i Bilbao under Small and Medium Sized Enterprises Assembly 2023 i november för att ta emot priset inom den digitala kategorin “Stöd till den digitala omställningen”.

- Det känns fantastiskt roligt att vi vunnit det här tunga priset på europeisk nivå. Detta erkännande öppna dörrar för nya partnerskap och ger oss möjligheter att samarbeta med likasinnade organisationer och experter i hela Europa, berättar Andreas.

Vad väntar härnäst för Go Business? 

Go Business kommer fortsätta utöka sina digitala metoder för att möjliggöra samarbete och kunskapsdelning över både geografiska gränser och branscher. Bland annat kommer ett nytt initiativ introduceras som ska göra det möjligt för entreprenörer inom den kulturella eller kreativa sektorn att utforska samarbeten i helt olika branscher, till exempel företag inom övergången till grönt stål. 

Läs mer om European Enterprise Promotion Awards här

Läs mer om European Enterprise Promotion Awards prisceremoni här

Läs mer om Go Cloud här

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information