North Sweden medverkade på slutseminarium för projektet Support Office for Life Science and Health

Den 18 januari genomfördes slutseminariet för projektet Support Office for Life Science and Health (SOLH). Projektet har gett stöd till forskare, kliniker och företag i norra Sverige verksamma inom Life Science sektorn, och som vill starta EU-finansierade projekt i samverkan med internationella aktörer. Efter tre år var det dags att blicka tillbaka och utvärdera projektet och dess resultat. Från North Swedens håll medverkade Niklas Johansson, Senior Advisor inom forskning och innovation.

Projektet Support Office for Life Science and Health (SOLH), medfinansierat av den Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), har sedan 2020 bedrivits genom aktörerna Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Umeå kommun och Region Västerbotten. Projektets övergripande mål har varit att öka resurserna till forskning och utveckling inom Life Science och hälsa i regionerna, att verka för ett konkurrenskraftigt norra Sverige samt att stärka samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor inom Norrbotten och Västerbotten.

SOLH - en stödfunktion för aktörer som vill starta EU-finansierade projekt

SOLH har fungerat som en stödfunktion för forskare, kliniker och företag inom norra Sverige verksamma inom Life Science-sektorn, som vill starta EU-finansierade projekt i samverkan med internationella aktörer. SOLH har exempelvis stöttat aktörerna genom att hitta möjliga samverkanspartners och nätverk. 

SOLH har även verkat för att kartlägga framgångsfaktorer inom internationell samverkan, vilket på längre sikt kan bidra till att regionernas aktörer har större möjligheter till att ta del av och konkurrera om EU-finansiering, såsom Horisont Europa-medel.

Goda exempel lyftes fram under slutseminariet 18 januari

Slutseminariet innehöll flera presentationer som lyfte fram goda exempel och resultat av det tre år långa projektet. Bland annat, uppmärksammade Mats Falck, projektledare vid Umeå universitets innovationskontor, det samarbete som etablerats mellan projektets aktörer hemmavid samt Malaga University och Malaga Tech Park. 

Ytterligare ett exempel som uppmärksammades, var projektets arbete med att samla tips, råd och verktyg för forskare, kliniker och företag att tillämpa vid samverkansprojekt och ansökan om EU-medel i framtiden.

Projektet har gett mervärde till regionerna

Mats Falck, projektledare vid Umeå Universitets innovationskontor, menar att samverkan över regiongränserna fungerat väl i och med att regionernas styrkeområden kompletterat varandra inom Life Science och hälsa. 

- Västerbotten har klinisk kunskap, medan Norrbotten har mer teknisk erfarenhet. Tillsammans är styrkeområdena bland annat forskning och innovation, folkhälsa, e-hälsa och cancerområdet, sa han.  

Gällande projektets framtid berättade Falck att SOLH:s arbete fortlöper och att Umeå kommun och Skellefteå kommun även ansluter sig till projektet. För tillfället finansieras projektet av parterna själva och genom regionala medel. Projektet är däremot i full gång med att ansöka om fortsatt finansiering från ERUF, vilket förhoppningsvis även sker med fler parter från Norrbotten, sa Falck.

- Målbilden med projektet är att uppmuntra fler aktörer till att starta EU-finansierade projekt, menade Falck.  

På längre sikt är även förhoppningen att regionerna ska få ökade resurser till forskning och utveckling inom Life-science sektorn, samtidigt som regionernas aktörer i högre grad ska kunna konkurrera om EU-finansiering, såsom Horisont Europa-medel.

Bilden är tagen under en projektresa till Malaga i februari 2023. Från vänster: Nils Sandberg, Region Västerbotten. Mats Falck, Umeå universitet. Teppo Tauriainen, Sveriges ambassadör i Spanien. Manuel Gonzales, Region Västerbotten. 

Läs mer om projektet här.

/ Vilma Nuldén

27 Feb 2023 Innovationspolitik

Innovationspolitik

Norra Sverige har ett av EU:s starkaste innovationssystem och bidrar till att stärka EU:s konkurrenskraft på områden så som medicin, rymd, mineraler och bioekonomi. Norra Sveriges universitet, företag och myndigheter är framgångsrika i att attrahera konkurrensutsatta forskningsmedel från EU och har sedan 2014 mottagit 85 miljoner Euro för projekt från ramprogrammet för forskning och innovation. North Sweden arbetar för att stärka regionen i konkurrensen om medlen och att påverka EU:s finansieringsprogram.

Kontaktperson: Niklas Johansson

Mer information